Skip to content
Donderdag 21 oktober 2021, van 10u tot 16u
GENT

Workshop for female entrepreneurs in Gent : how to identify your business value proposition?

[EN]

Hosts
: Emilomo Ogbe, founder AISE Consulting & Zaraï De Pelsmacker, Advisor microStart Ghent.

Workshops: The workshop will be focused on building the capacity of female MSME entrepreneurs to identify the value proposition of their business and develop business strategies to improve revenue and drive efficiencies

This workshop will identify specific challenges and barriers female MSME owners experience and through participatory approaches identify strategies for navigating these barriers to improve their well-being and the success of the business.


Key concepts within the workshop will be:

- Identifying challenges associated with female owned business and mitigating strategies
- Adopting a thriving business approach vs a survival approach
- Identifying the value proposition of the business
- Identifying how to maximise profit by focusing on core products or services
- Developing a strategy for maximising productivity and outcomes, that is purpose driven and specific

 

There will be a certificate handed out to participants at the end of the workshop

 

Where ?  

Bedrijvencentrum de Punt, Kerkstraat 108
9050 Gent
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[NL]

Gastvrouwen
: Emilomo Ogbe, oprichter AISE Consulting & Zaraï De Pelsmacker, Adviseur microStart Gent.

Workshops: de workshop zal gericht zijn op het opbouwen van de capaciteit van vrouwelijke MKB-ondernemers om de waardepropositie van hun bedrijf te identificeren en bedrijfsstrategieën te ontwikkelen om de omzet te verbeteren en efficiëntie te stimuleren

 

Kernbegrippen binnen de workshop zijn:

- Identificeren van uitdagingen en mitigerende strategieën in verband met bedrijven die eigendom zijn van vrouwen
- Een bloeiende zakelijke benadering toepassen versus een overlevings benadering
- De waardepropositie van het bedrijf identificeren
- Identificeren hoe u uw winst kunt maximaliseren door u te concentreren op kernproducten of -diensten
- Een strategie die doelgericht en specifiek is ontwikkelen voor het maximaliseren van de productiviteit en resultaten.

 

Aan het einde van de workshop wordt er een certificaat uitgereikt aan de deelnemers.

 

Waar ?  

Bedrijvencentrum de Punt, Kerkstraat 108
9050 Gent