Naar inhoud

Een nieuwe Directie aan het hoofd van microStart !

21 mei 2019

'Ons model berust op vrijwilligerswerk'

Sinds 1 april staan twee nieuwe gezichten aan het hoofd van microStart: Emmanuel Legras, een Fransman die al meer dan 15 jaar met microfinanciering bezig is, en Dirk Dewitte, met ruime ervaring in de bankwereld, bij BNP Paribas Fortis. Dixit Today had een gesprek.

 

microStart startte in 2010 als een initiatief van ADIE, de pionier in Europese microfinanciering, BNP Paribas Fortis, en het Europees Investeringsfonds. Het is een toonaangevende speler voor professionele microkredieten in België. "De voornaamste erfenis van mijn voorganger, Patrick Sapy en zijn teams, is dat microStart stevig verankerd zit in het economische landschap van België en zowel in de bankwereld als bij de institutionele beleggers goed bekend is. Die gevestigde waarde is een waarborg voor de noodzakelijke duurzame ondersteuning vanwege onze financiers" beaamt Emmanuel Legras, de nieuwe CEO. 

De cijfers zijn goed, maar…
Zijn bekendheid heeft microStart ook te danken aan de bijzonder goede resultaten: in negen jaar tijd heeft het meer dan 30 miljoen euro in de economie van het land gepompt via leningen van 500 tot 15.000 euro, toegekend aan meer dan 4.300 ondernemers die geen toegang hebben tot het klassieke bankkrediet. Met bovendien een hoog slaagpercentage: 75% van de ondernemingen overleeft drie jaar na hun oprichting, en dat is meer dan het nationale gemiddelde van 60% voor alle ondernemingen samen. 
 
"Toch blijft de markt voor microfinanciering in België embryonaal", vervolgt Emmanuel Legras. "Elk jaar bereiken alle actoren in de sector van het microkrediet samen amper een duizendtal personen, terwijl de potentiële markt er meer dan 50.000 telt. Er is dus een enorme progressiemarge, de vraag is aanzienlijk, dus moeten we de strategische en operationele hefbomen vinden om ons netwerk te blijven uitbreiden en meer mensen te bereiken."

Denken aan microStart
Daarvoor kan de microkredietonderneming uiteraard niet zonder de hulp van haar partners, waaronder BNP Paribas Fortis. Het partnerschap zit goed en wordt steeds verder versterkt (zie hieronder), maar er blijft nog ruimte voor verbetering.

"Onlangs gaf ik een presentatie in Antwerpen in de gebouwen van de bank en stelde ik tot mijn verbazing vast dat we bij de medewerekrs van BNP Paribas Fortis nog niet zo bekend zijn", aldus Dirk Dewitte, sinds 1 februari Deputy CEO van microStart . "Daar wensen we uiteraard iets aan te doen. Het zou ideaal zijn als de kantoren de reflex hadden om klanten die niet voor een klassiek bankkrediet in aanmerking komen, naar ons door te verwijzen. We willen nauwer samenwerken met Retail Banking, zodat microStart deel uitmaakt van het productenpakket, of een soort automatische verwittiging installeren op de schermen van de commercieel adviseurs wanneer een profiel zou overeenkomen met dat van een microStarter." 

Jouw competenties zijn goud waard

Momenteel heeft microStart een dertigtal betaalde medewerkers in dienst op zijn hoofdzetel in Anderlecht en de kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi en Luik. Maar het steunt ook op een netwerk van ongeveer 150 bijzonder actieve vrijwilligers, waarvan twee derden uit de banksector. "Ons model berust op vrijwilligerswerk", beaamt Emmanuel Legras. "Zonder hen kunnen we niet functioneren. De ondersteuning van microStart behelst immers niet alleen microkrediet. Het omvat ook gratis coaching, opleiding (marketing, financieel beheer, administratie, communicatie, enz., red.) en begeleiding. Elke medewerker in dienst beschikt over vier of vijf vrijwilligers van wie de competenties elkaar aanvullen en die een team vormen om aan de behoeften van onze klanten tegemoet te komen."

 

Een programma voor vluchtelingen en een geëngageerd krediet
Zoals gezegd wordt het partnership tussen BNP Paribas Fortis en microStartvoortdurend versterkt. 

"Vooral via ons filantropisch werk", bevestigt Emmanuel Legras. "In het verleden gaf BNP Paribas Fortis Foundation vooral visibiliteit op zijn events en communiceerde het over ons via zijn netwerk van verenigingen. Sinds een jaar krijgen wij ook subsidies en investeert de bank rechtstreeks in een aantal van onze projecten. Het programma voor vluchtelingen is daarvan een mooi voorbeeld. Migranten die in België aankomen, hebben informatie en coaching nodig om hun integratie en economische inclusie te doen slagen. Wij hebben specifiek voor hen ‘Community Officers’ aangeworven en ‘Ondernemen zonder grenzen’ opgezet, een pakket van producten en diensten."

Maar daar blijft het niet bij. Enkele weken geleden lanceerden microStart en BNP Paribas Fortis ook ‘geëngageerd krediet’. "Het gaat om een cofinancieringsproduct", legt Dirk Dewitte uit. "Voor micro-ondernemers die iets meer nodig hebben dan de 15.000 euro die wij hen kunnen lenen en die de bank wil verstrekken als aanvullend krediet. Momenteel maken een tiental ondernemers er gebruik van en wij geloven sterk in het product."

'We moeten het start-upmodel verlaten' 
De nieuwe directie van microStart is er nog maar net maar barst al van de ideeën: andere projecten zitten nog in een experimentele fase. Een steunprogramma voor vrouwelijke ondernemers bijvoorbeeld, en het ‘scale-up'-microkrediet – dat de activiteiten van de micro-ondernemer op grotere schaal moet laten uitoefenen via een krediet tot 25.000 euro.

"Het is onze overtuiging dat we af moeten van het start-upmodel waarmee microStart tot dusver functioneerde, en op een professionelere manier moeten gaan werken. Door een meer efficiënte organisatie op het terrein, waarbij we overal in het land dezelfde diensten aanbieden en door ons bestuur en juridisch statuut enigszins aan te passen, volgens de nieuwe vennootschapswet. We denken erover na", besluit Emmanuel Legras.

 

Artikel link > Klik hier