Naar inhoud

microStart overschrijdt de kaap van de 30 miljoen euro aan toegekende kredieten!

30 augustus 2018

Goed voor 2283 nieuwe jobs in België sinds 2011

Woensdag 29 augustus 2018 — Een paar dagen voor de start van het nieuwe schooljaar kan microStart vol trots melden dat een nieuwe mijlpaal gehaald werd, een bevestiging van het succes van het microkrediet in België: sinds het begin van zijn activiteiten in 2011 heeft microStart, de belangrijkste Belgische microkredietinstelling, niet minder dan 30 miljoen euro toegekend aan micro-ondernemers in België.

microStart werd 7 jaar geleden opgericht op initiatief van de Franse NGO Adie, BNP Paribas Fortis en het Europees Investeringsfonds. Het ondersteunt al wie uitgesloten is van het klassieke banksysteem (kleine zelfstandigen, werklozen, OCMW-trekkers …) in het oprichten en ontwikkelen van hun eigen zaak, door kleine leningen toe te kennen voor grootse ideeën.  

Onze klanten hebben lege zakken, maar een hoofd vol ideeën. Ze bewijzen elke dag dat er wel degelijk ondernemerszin is in België, ook bij de minstbedeelden”. __ Patrick Sapy

Het microkrediet, een systeem dat zijn deugdzaamheid bewezen heeft 

Dankzij een systeem van leningen tussen 500 en 15.000 euro begeleidt microStart ondernemers bij de opbouw en verdere ontwikkeling van hun beroepsactiviteit. Alleen al dit jaar, heeft de microkredietinstelling niet minder dan 2853 projecten ondersteund (een groei van 42% in 3 jaar tijd), met een gemiddeld kredietbedrag van 8.350 euro, en 2283 nieuwe banen gecreëerd in België.

Via kleine leningen introduceert microStart een systeem van progressieve microkredieten die de ontwikkeling van elke activiteit volgen. Naarmate het project groter wordt, krijgt de ondernemer persoonlijke raad en een begeleiding op maat van zijn vooruitgang.

Zo groeien het micro-ondernemerschap én microStart samen in België! Een vruchtbare wisselwerking die vandaag haar doeltreffendheid bewijst met meer dan 30 miljoen euro aan toegekende kredieten sinds 2011. 

Een groeiende vraag 

Sinds de oprichting is het aantal kredietaanvragen bij microStart alleen maar blijven toenemen. Sinds 2011 kwam de instelling in contact met meer dan 18.224 potentiële micro-ondernemers (een stijging van 184% sinds 2015).

Een duizelingwekkende stijging die verklaard wordt door de oprichting sinds 2015 van een netwerk aan lokale kantoren (in Brussel, Luik, Gent, Antwerpen en Charleroi) die stabiliteit brengen voor de microkredietinstelling. Een lokale verankering die toelaat diversere profielen van kandidaat-ondernemers aan te trekken.

Dat bewijst o.a. het sociodemografisch profiel van de ondernemers in 2018: 69 % is man en 62 % is in het buitenland geboren (7% is vluchteling afkomstig uit Syrië en Irak), 23 % heeft lees- en schrijfmoeilijkheden en 54 % haalde geen diploma middelbaar onderwijs. 

Ook de activiteiten die mogelijk gemaakt werden dankzij microStart, zijn heel divers. De meest voorkomende sectoren zijn: (klein)handel (35 %), diensten (23 %), ambacht (5 %), Horeca (19 %) en transport (13 %). Een verscheidenheid aan profielen en sectoren die garant staat voor het rijke ondernemerschap in België. 

Meer dan ooit verdedigt microStart waarden als vertrouwen, solidariteit, respect, professionaliteit en innovatie. Opdat iedereen de kans zou krijgen zijn lot in eigen handen te nemen, verdedigt microStart het fundamentele recht op economisch initiatief voor iedereen, ongeacht inkomen, opleidingsniveau, leeftijd of afkomst. Eigenschappen die op geen enkele manier een invloed hebben op hun betrouwbaarheid, wat overigens ook blijkt uit het terugbetalingspercentage van de microkredieten in 2018 (91 %).