Naar inhoud

Klant microStart

Doe een gift ...

en help een (startende) ondernemer in uw buurt !

Dankzij jullie hulp heeft microStart sinds zijn opstart in 2011 het volgende bereikt:

  • 13.000 (kandidaat) ondernemers ontvangen om de haalbaarheid van hun project te bespreken en verder uit te werken
  • Meer dan 3000 microkredieten vestrekt aan 2.225 ondernemers in alle regio’s van België. Op deze manier hebben we 20 miljoen euro in de lokale economie geïnvesteerd.
  • De creatie van meer dan 1500 nieuwe en duurzame jobs en de bestendiging van vele andere jobs 
  • Het rekruteren van een enthousiaste en professionele groep van 150 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het opzetten en slagen van de projecten.
     

1 Waarvoor worden uw giften gebruikt?

Uw giften worden gebruikt voor de financiering van onze gratis begeleiding aan de micro-ondernemers. Met uw giften financieren we volgende activiteiten:

  • Het opzetten van opleidingen en individuële begeleidingstrajecten
  • Het rekruteren en opleiden van onze vrijwilligers
  • Het opzetten van een platform dat onze vrijwilligers ondersteunt

Met een donatie van 100€ kunnen we kandidaat ondernemer opstarten en voor één trimester laten begeleiden door een ervaren coach.

2 Hoe doneren?

1 U kunt uw gift overschrijven op de bankrekening van microStart, met vermelding ‘Gift microStart’

IBAN: BE38 0016 5321 7072
BIC: GEBABEBB
Mededeling: Gift microStart

      

 

2 U kan langs komen in één van onze agentschappen en met uw bankkaart betalen.

 

Contacteer microStart

3 Wie zijn onze ondernemers?

---

Lokaal

Lokaal klant microStart

 

“Het lijkt wel of we voorbestemd waren om bij microStart terecht te komen. microStart heeft ervoor gezorgd dat we voldoende financiële marge hadden om op goed op te starten. Eén van hun vrijwilligers heeft ons ook begeleid bij de opstart van de zaak en om het geleende bedrag op een gestructureerde en efficiënte manier te investeren.”

Arno & Felipe, Restauranthouders in Gent

 

4 Meer informatie over microStart?

microStart is een coöperatieve organisatie met sociaal oogmerk dat (startende) ondernemers in België financiert met microkredieten en gratis begeleiding. Ons doelpubliek bevindt zich vaak in of op de grens van kansarmoede. Ze kunnen bij de bank niet terecht, ook al heeft het troeven in handen om te slagen als ondernemer: een idee, creativiteit, dynamiek, volharding….

MicroStart heeft nationaal al meer dan 2250 projecten gefinancierd met een microkrediet van 500 tot max. 15.000 euro; een directe bijdrage tot de creatie van talrijke duurzame jobs. Het succes van microStart : een proactieve aanpak, een goede relatie met de (potentiële) cliënten, een jonge en innovatieve geest en deskundigheid.

Behalve financiële steun, biedt microStart kandidaat- en startende ondernemers een uitgebreide, gratis en professionele begeleiding, essentieel voor de slaagkansen van de (micro)projecten. Daarbij kan microStart rekenen op een groep enthousiaste en ervaren vrijwilligers.

Onze vereniging wordt iedere jaar doorgelicht door een bedrijfsrevisor en om de twee jaar door het Ministerie van Financiën. microStart is eveneens lid van het Europees Microfinancieringsnetwerk.

 

Contacteer microStart