Naar inhoud

Wie zijn we

Over ons 

Wie zijn wij?

microStart is een instelling die microkredieten verleent in België. Onze organisatie bestaat uit een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (CVBA-SO) en een vzw. microStart financiert starters en gevestigde ondernemers die willen groeien met behulp van kleine leningen. Bovendien zorgt microStart voor gratis begeleiding mits een uitgebreid gamma aan gratis diensten en advies (coaching en opleidingen). Deze diensten worden vooral door ervaren vrijwilligers geleverd.

microStart werd in 2010 opgericht en is een initiatief van Adie, de pionier in Europese microfinanciering, BNP Paribas Fortis en het Europees Investeringsfonds. Vandaag zijn we een van een van de meest dynamische en vernieuwende Europese spelers voor professionele microkredieten. Sinds 2014 is microStart zelfs voorzitter van het Europees Microfinancieringsnetwerk dat meer dan 80 organisaties uit de sector bijeenbrengt.

Onze visie? Volgens microStart heeft iedereen, los van inkomen, opleiding of herkomst een onvervreemdbaar recht op economisch initiatief en het recht om het lot in eigen handen te nemen.

De waarden van microStart zijn vertrouwen, solidariteit, respect, professionalisme en innovatie. Onze werking is daarom gebaseerd op de Europese Gedragscode voor het verstrekken van microkrediet in de EU, zoals voorgeschreven door de Europese Commissie.

Bestuur

microStart is een sociaal initiatief met twee juridische statuten: microStart CVBA-SO (voor de financiële dienstverlening) en microStart Support vzw (voor begeleiding). Beide takken hebben een sterke Raad van Bestuur die bestaat uit instellingen (voor microStart CVBA-SO) en fysieke personen (voor microStart Support vzw).

De Raad van Bestuur van microStart CVBA-SO wordt voorgezeten door Luc Haegemans, voormalige secretaris-generaal van BNP Paribas Fortis.

De Raad van Bestuur van microStart Support vzw wordt voorgezeten door Olivier Brissaud, voormalig Algemeen Directeur van Volkswagen Group Service en Volkswagen Finance Belgium.

Raad van Bestuur van microStart CVBA-SO

 • Luc Haegemans

  Voorzitter van de RvB - Lied van de Audit & Risks Committee

  Luc Haegemans

  Voorzitter van de RvB - Lied van de Audit & Risks Committee

  Luc is lid van het uitvoerend comité van BNP Paribas Fortis en secretaris-generaal sinds 2009. Hij behaalde een licentie rechten aan de universiteit van Leuven (1977) en een master rechten aan de universiteit van Toronto (1979). Van 1979 tot 1983 was hij assistent internationaal recht aan de universiteit van Leuven.

  In 1983 ging hij aan de slag bij Fortis waar hij diverse internationale directiefuncties bekleedde, voornamelijk bij Merchant Banking waar hij in 2006 General Manager Human Resources van de core business Merchant & Private Banking wordt.

  Luc is lid van diverse beroepsverenigingen en -clubs, waaronder De Warande, VBO/FEB, The Anglo-Belgian Club, VKW en Guberna.

 • Sandra Wilikens

  BNP Paribas Fortis - General Secretary

  Sandra Wilikens

  BNP Paribas Fortis - General Secretary

 • Wilfried Remans

  BNP Paribas Fortis - Head of CSR & Public Affairs

  Wilfried Remans

  BNP Paribas Fortis - Head of CSR & Public Affairs

 • Sébastien L'Aot

  Adie - Netwerk Directeur

  Sébastien L'Aot

  Adie - Netwerk Directeur

 • Marie Degrand-Guillaud

  Adie International - Directeur

  Marie Degrand-Guillaud

  Adie International - Directeur

 • Antonio Cano

  AG Insurance - COO Ageas

  Antonio Cano

  AG Insurance - COO Ageas

 • Samuel Clause

  EIF - Senior Investment Manager - Observer

  Samuel Clause

  EIF - Senior Investment Manager - Observer

 • Robert Peirce

  Onafhankelijk Bestuurder- Voorzitter van Audit & Risks Committee

  Robert Peirce

  Onafhankelijk Bestuurder- Voorzitter van Audit & Risks Committee

 • Olivier de Broqueville

  onafhankelijk bestuurder

  Olivier de Broqueville

  onafhankelijk bestuurder

 • Olivier Brissaud

  Voorzitter van microStart Support vzw

  Olivier Brissaud

  Voorzitter van microStart Support vzw

Raad van Bestuur van microStart Support vzw

 • Olivier Brissaud

  Voorzitter van microStart Support vzw

  Olivier Brissaud

  Voorzitter van microStart Support vzw

 • Guy Turchet

  Bestuurslid - Secretaris van de vzw

  Guy Turchet

  Bestuurslid - Secretaris van de vzw

 • Luc Dralants

  Bestuurder - Schatsbewaarder van de Vzw

  Luc Dralants

  Bestuurder - Schatsbewaarder van de Vzw

 • Koen Stevens

  Bestuurslid

  Koen Stevens

  Bestuurslid

 • Dirk Adriaensens

  Bestuurslid

  Dirk Adriaensens

  Bestuurslid

 • Caroline Vannitsen

  Bestuurslid

  Caroline Vannitsen

  Bestuurslid

 • Odile Amory

  Bestuurslid

  Odile Amory

  Bestuurslid

 • Guy Beniada

  Guy Beniada

Operationeel team

Kantoor Brussel

 • Adrien Lippolis

  Team Leader Brussels

  Adrien Lippolis

  Team Leader Brussels

  adrien.lippolis@microstart.be

  Als ingenieur van opleiding, maakte ik voor de eerste keer kennis met microkrediet tijdens mijn uitwisselingsjaar in Lima. Na een stage in een start-up financieel adviesbureau in India en een onderbreking in de gebeurtenissen in België, ontdekte ik microStart, wat volledig voldoet aan mijn persoonlijke en professionele verwachtingen.

  In een wereld waar het krediet ontoegankelijk blijft voor sommige cliënten, ben ik overtuigd van het voordeel van de kansen die een dergelijke instelling schept en van zijn belangrijke rol, zowel in termen van regionale economische ontwikkeling, als voor de persoonlijke waarde van de klanten. 
  Het is dus met veel motivatie en enthousiasme dat ik aan dit project deelneem, in de hoop mijn steentje te kunnen bijdragen.

 • Raïssa Kaze

  Team Leader Brussels

  Raïssa Kaze

  Team Leader Brussels

  raissa.kaze@microstart.be

  Tijdens mijn studies had ik een groeiende interesse voor het ontwikkelingsverhaal in landen in het Zuiden. Vooral de daadkracht van microfinancieringsinstelling in de strijd tegen armoede vond ik opvallend. Met een diploma economische wetenschappen op zak ging aan de slag op het financieel departement van twee ondernemingen. Na enkele jaren besliste ik mijn doel achterna te gaan en een job te zoeken waar ik het economische kon combineren met een sociaal einddoel

  Mijn sollicitatie bij microStart, dat het recht op economisch initiatief verdedigt voor mensen die uitgesloten zijn van het bancaire circuit, was dan ook logisch. De diversiteit en creativiteit van onze ondernemers samen met het gevoel bij te dragen aan een meer solidaire wereld, overtuigen mij elke dag opnieuw de juiste keuze gemaakt te hebben.

 • Emmanuelle Declève

  Emmanuelle Declève

  emmanuelle.decleve@microstart.be

 • Eleonore Laming

  Microkrediet Adviseur

  Eleonore Laming

  Microkrediet Adviseur

  eleonore.laming@microstart.be

 • Roxane Lemercier

  Adviseur Microkrediet

  Roxane Lemercier

  Adviseur Microkrediet

  roxane.lemercier@microstart.be

  Ik ben afgestudeerd als handelsingenieur met specialisatie ‘ondernemerschap’ en heb een master gehaald in global development. Sindsdien heb ik me altijd geïnteresseerd in armoedebestrijding en de verschillende initiatieven die daarrond reeds opgezet zijn. Na 2 jaar professionele ervaring bij Nestlé, had ik er nood aan een heroriëntatie van mijn loopbaan richting een activiteit die meer in de lijn van die interesse ligt. microStart paste volledig binnen dit plaatje. Ik kan me vinden in hun visie en ben ervan overtuigd dat de ondersteuning van opstartende zelfstandigen een excellente tool is voor sociale én economische vooruitgang. Het opdoen van ervaringen vanuit het dagdagelijkse praktijkveld en het ontmoeten van interessante personen met sterke ondernemersideeën is dan ook van groot belang voor mij en mijn motivatie bij microStart!

 • Ornelie Mangala

  Verantwoordelijke Onthaal

  Ornelie Mangala

  Verantwoordelijke Onthaal

  ornelie.mangala@microstart.be

  Ik heb een boekhoud- en informaticadiploma en ben opgeleid tot directrice van een kindertehuis ; hierdoor en via mijn ervaring als jongerenbegeleidster ben ik altijd betrokken geweest bij de sociale sector. Mensen helpen die zich zowel professioneel als privé verder willen ontplooien is een uitdaging en Microstart biedt me hiervoor de ideale werkomgeving.

Kantoor Luik

 • David Iglesias

  Team Leader

  David Iglesias

  Team Leader

  david.iglesias@microstart.be

  Initieel afgestudeerd met een bachelor maatschappelijk werk, heb ik geopteerd mijn blik op de maatschappij te verbreden via een master arbeidswetenschappen. Het is daar, en ook vanuit mijn passie in intermenselijke relaties en arbeidssociologie in het algemeen, dat mijn interesse voor (des)integratie op de arbeidsmarkt en sociale economie is gegroeid. Deze heb ik met vervolgens verzilverd met verschillende reizen, stages en professionele ervaringen, met mijn huidige job bij microStart als summum van dit alles. Werken op de scheidingslijn van het ‘economische’ en het ‘sociale’ is iets waar ik me al te graag voor engageer. Het begeleiden en financieren van personen met meer ideeën dan geld betekent voor mij dan ook een bron van rijkdom waar ik mijn motivatie elke dag opnieuw in terugvindt.

 • Laurence Collard

  Microkrediet Adviseur

  Laurence Collard

  Microkrediet Adviseur

  laurence.collard@microstart.be

 • Gauthier Reginster

  Microkrediet Adviseur

  Gauthier Reginster

  Microkrediet Adviseur

  gauthier.reginster@microstart.be

 • Florence Leruitte

  Verantwoordelijke Onthaal Luik

  Florence Leruitte

  Verantwoordelijke Onthaal Luik

  florence.leruitte@microstart.be

  Jurist van opleiding, ik heb me vooral gewijd aan mijn kinderen en heb daarna een professionele uitdaging willen vinden die sociale & menselijke aspecten combineert. microStart is volgens mij de ideale keuze om mijn professionele verwachtingen te vervullen, de menselijke kant telt hier enorm veel.

Kantoor Henegouwen

 • David Taquin

  Adviseur Microkrediet

  David Taquin

  Adviseur Microkrediet

  david.taquin@microstart.be

  Jurist van opleiding zijnde, had ik nooit verwacht mijn loopbaan te heroriënteren richting de wereld van microfinanciering. Nochtans heb ik dankzij mijn studies erg snel ondervonden dat mijn grootste interesse lag binnen de wereld van ondernemerschap en de financiering ervan. Via mijn huidige functie bij microStart vervul ik deze volledig. Het sociaal oogmerk van dit initiatief past compleet binnen mijn visie van een rechtmatig en verantwoordelijk economisch functioneren. Verheugd kan ik dan ook zeggen dat ik bij microStart zodoende elke dag met plezier bijdraag aan de montage en realisatie van professionele activiteiten die toelaten de leefsituatie van een micro-ondernemer (in spe) te verbeteren. Een boeiend avontuur dus!

 • Amandine Bauduin

  Adviseur Microkrediet

  Amandine Bauduin

  Adviseur Microkrediet

  amandine.bauduin@microstart.be

  Ik heb een diploma Management Wetenschappen en een bijkomende master in internationale betrekkingen. De infocyclus van de CTB en mijn vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland zetten me aan om na te denken over ontwikkelingsvraagstukken en noord-zuid betrekkingen. Vanzelfsprekend wilde ik me verder ontplooien in een vakgebied dat zowel aan mijn studies als aan de waarden die ik belangrijk vind beantwoordt, namelijk respect voor de ander en solidariteit.  Met mijn werk bij microStart help en adviseer ik alle soorten ondernemers-in-spe met diverse ideeën, hetgeen je veel job satisfaction geeft en jezelf laat openbloeien.

Kantoor Gent

 • Lens Lapauw

  Manager Agentschap

  Lens Lapauw

  Manager Agentschap

  lens.lapauw@microstart.be

  Na mijn studies geschiedenis en conflict & development had ik een veel duidelijkere kijk op de hedendaagse wereld en hoe we in de maatschappij van vandaag terecht gekomen zijn. Een wereld met toch wel veel ongelijkheid en onrecht. Daarom wou ik een job waarbij mijn werk iets kan opleveren voor anderen of voor de maatschappij. Ik vond deze baan bij microStart, waar mensen (ook ik) kansen krijgen en hun recht op economisch initiatief ( en dus op overleven) kunnen aanspreken.

 • Ripsime Matevosian

  Adviseur Microkrediet

  Ripsime Matevosian

  Adviseur Microkrediet

  ripsime.matevosian@microstart.be

  Na een eerste werkervaring in de bancaire sector, heb ik de kans gegrepen om mij echt te engageren. Ik geloof in zelfstandigheid, in de brede zin van het woord. Ik geloof dan ook sterk dat een zelfstandige activiteit voor velen de oplossing is voor (her)integratie! Veel potentieel van personen in moeilijke situaties gaat verloren doordat ze geen toegang of informatie hebben tot/of over hun mogelijkheden. 

  MicroStart biedt een uitweg aan hen en aan mij om dagelijks bij te dragen aan onze samenleving.

 • Sien Vanhove

  Adviseur Microkrediet

  Sien Vanhove

  Adviseur Microkrediet

  sien.vanhove@microstart.be

  Na een uitwisselingsproject in Mexico waar ik een jaar verbleef, begon ik in Gent Communicatie management. Toen ik deze studie had afgerond, studeerde ik nog een bachelor-na-bachelor Internationaal Ondernemen. In het kader van mijn stages kwam ik terecht bij De Gentse Lente vzw. Deze vzw organiseert een jaarlijks evenement, Djemaa el Fna, in het teken van diversiteit. Internationaliteit en diversiteit zaten al altijd in mijn bloed. De stap naar microStart was dus een logische beslissing.

Kantoor Antwerpen

 • Ankelien Van Bockstaele

  Kantoormanager

  Ankelien Van Bockstaele

  Kantoormanager

  ankelien.vanbockstaele@microstart.be

  De wijze waarop financiële principes een meerwaarde kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de samenleving heeft mij steeds enorm geboeid. Ik kwam voor het eerst in aanraking met microkredieten via een stage in Ghana, waar ik zag hoe de toegang tot financiering, mensen de mogelijkheid gaf zichzelf op een waardige manier uit de armoede te werken. Sinds mijn begin bij microStart heb ik kunnen ervaren hoe kleine kredieten een immense impact kunnen maken. Dat ik dit in samenwerking kan doen met ondernemers van over de hele wereld is een fantastische ervaring !

 • Sofie Beunen

  Adviseur Microkrediet

  Sofie Beunen

  Adviseur Microkrediet

  sofie.beunen@microstart.be

  Het volgen van een opleiding sociologie, gaf mij meer inzicht in de structurele problemen van sociale ongelijkheid. Meer concreet kwam ik via verschillende vrijwilligersprojecten in aanraking met vormen van empowerment voor minder bedeelde groepen in onze samenleving. De master conflict en development en mijn verschillende verblijven in het buiteland verrijkten mij met nieuwe (wereldse) inzichten in deze structuren en sociaal-economische fenomenen. Het is hier dat ik in contact kwam met de mogelijkheden van microkredieten. Bij microStart kan ik nu in het dagdagelijkse leven bijdragen aan empowerment van mensen die het moeilijker hebben, door ondernemerschap te stimuleren via microkredieten. Voornamelijk het dymanische, de persoonlijke aanpak en gemotiveerde mensen vol ideeën (maar niet meteen met geld) een concreet project zien realiseren, zijn voor mij een grote meerwaarde.

 • Olivia Van den Bogaert

  Adviseur Microkrediet

  Olivia Van den Bogaert

  Adviseur Microkrediet

  olivia.vandenbogaert@microstart.be

  Ik kreeg belangstelling voor het ondernemerschap gedurende mijn hogere studies Management. Na een eerste commerciële ervaring in onderneming gevolgd door de lancering van een restaurantje, heb ik besloten me 1 ½ jaar in te zetten voor een project ter begeleiding van jonge ondernemers bij een NGO aan de Ivoorkust. Dit project heeft me ervan overtuigd dat het ondernemerschap een machtig wapen is voor de vermindering van armoede en voor economische en sociale ontwikkeling ! Bij microStart werken leek me een logische volgende stap op professioneel vlak. Bovendien kan ik me bij microStart  verenigen met haar visie en waarden.

Hoofdzetel & Back-Office

 • Laurence Bounameaux

  HR Manager

  Laurence Bounameaux

  HR Manager

  laurence.bounameaux@microstart.be

 • Marie de Harenne

  Marie de Harenne

  marie.deharenne@microstart.be

  Reeds lange tijd interesseer ik me in verschillende projecten die betrekking hebben op sociale economie en de integratie van mensen in een betere samenleving. Jurist van opleiding zijnde, en na professionele ervaringen in een notariaat en in familiale en lokale bemiddeling, is mijn huidige functie binnen microStart voor mij het perfecte evenwicht tussen menselijk contact en efficiëntiegericht werken binnen een sociale context.

 • Jente Minne

  Verantwoordelijke Tools & IT

  Jente Minne

  Verantwoordelijke Tools & IT

  jente.minne@microstart.be

  Al vroeg tijdens mijn studies productontwikkeling geraakte ik geïnteresseerd in de ontwikkeling van diensten en producten voor mensen die traditioneel uitgesloten worden, omwille van hun beperkte koopkracht. Na mijn studies en een gevarieerd professioneel parcours, met werkervaring in België, Frankrijk, Haïti en Brazilië, heb ik besloten om mij verder te specialiseren in de microkredieten door middel van een Europese Master in de microkredieten aan de ULB. Met veel passie werk ik sinds augustus 2014 bij microStart om het begeleidingsaanbod in Vlaanderen verder uit te werken en de vrijwilligersteams in de kantoren van Gent en Antwerpen aan te werven en te omkaderen. Het is fantastisch om te zien hoe een enthousiast team van werknemers en vrijwilligers zich op dagelijkse basis inzetten om ondernemers te ondersteunen, die elders de deur gewezen worden.

 • Laila Dennoune

  Adviseur Onthaal

  Laila Dennoune

  Adviseur Onthaal

  laila.dennoune@microstart.be

  Ik heb ervaring in de telecom sector en heb vooral Sales en communicatie skills. Ik hou ook veel van bioscoop en radio. microStart is voor mij de gelegenheid om mijn verschillende facetten te combineren : het contact & dialoog met mensen, zowel als mensen helpen in het opbouwen van hun project, is echt iets voor mij !

 • Haifaa Saad

  Beheerscontroleur

  Haifaa Saad

  Beheerscontroleur

  haifaa.saad@microstart.be

  Ik heb economische wetenschappen gestudeerd in Le Caire (Frankrijk) en ben daarin afgestudeerd aan de VUB, waarna ik het European Microfinance Program (EMP) heb gevolgd in Solvay, Brussel. Deze laatste opleiding gaf me de nodige kennis binnen het domein van microfinanciering. Meerdere stages en professionele ervaringen, waaronder een stage in Marokko, hebben me toegelaten om mijn kennis volledig op punt te stellen tegen het moment dat ik bij microStart begon. Binnen microStart vervul ik de functie als beheerscontroleur, een job die me toelaat de praktische gang van zaken binnen microStart mee te optimaliseren zodat de instelling haar missie nog beter kan vervullen, m.n. zelfstandigen (in spe) ondersteunen via een microkrediet en de creatie van jobs in België.

 • Angela Marraffa

  Administratief en Boekhoudkundig Assistent

  Angela Marraffa

  Administratief en Boekhoudkundig Assistent

  angela.marraffa@microstart.be

  Na een vijf-jarige opleiding boekhouden gevolgd door één jaar secretariaat nam ik via Ceraction een stageplaats aan bij microStart. Op 20-jarige leeftijd vervoegde ik vervolgens het microStart-team als assistente op de administratieve dienst. Deze functie geeft mij de kans mijn compenties verder uit te bouwen.

Directiecomité

 • Patrick Sapy

  Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Directeur

  Patrick Sapy

  Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Directeur

  patrick.sapy@microstart.be

  Patrick werkte het grootste deel van zijn loopbaan voor Adie, namelijk sinds 1993, waar hij achtereenvolgens advisor, regionaal afgevaardigde Ile de France, financieel directeur, directeur partnerships, ontwikkeling en begeleiding was. Hij leidde ook een programma voor sociale ondernemers, Anders Ondernemen bij Netwerk Ondernemen. Hij werkte vijf jaar in een Franse en Italiaanse retailbank.

  Eind 2010 lanceerde en ontwikkelde hij microStart in Brussel en stelde hij zijn team samen. Patrick haalde een diploma aan het Institut d'Etudes Politiques in Grenoble, een DEA in ontwikkelingseconomie en een DESS in bank en financiën. Hij spreekt vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits). Patrick is gehuwd en vader van twee kinderen, houdt van fietsen, lopen en nieuwe technologieën. Hij zou graag de wereld veranderen.

 • Mathieu Godfroid

  Administratief en Financieel Directeur

  Mathieu Godfroid

  Administratief en Financieel Directeur

  mathieu.godfroid@microstart.be

  Na diverse ervaringen in auditing en projectbeheer gedurende vier jaar en twee jaar ervaring als manager van een operationeel team in de bancaire sector, heb ik de kans gekregen om me te engageren als administratief en financieel directeur bij microStart. Het financieel-administratief departement zorgt voor de ondersteuning van de werknemers in het veld zodat ze kunnen doen wat ze willen inzake leningen en begeleiding binnen de financiële, logistieke, administratieve, juridische en computer-technische mogelijkheden van de instelling. Deze polyvalente job staat mij toe mijn energie en competenties in te zetten voor een naar mijn mening fantastische missie: het creëren van zelfstandige activiteiten als oplossing voor werkloosheid en als middel tot socio-professionele (her)integratie.

 • Stijn Demuynck

  Operationeel Directeur (COO)

  Stijn Demuynck

  Operationeel Directeur (COO)

  stijn.demuynck@microstart.be

  Gedurende mijn studie geschiedenis raakte ik geprikkeld door mondiale economische problemen en de oplossingen die hieraan (niet) gegeven worden. Bij het afstuderen besliste ik dan ook mijn opleiding verder te zetten in economische richting. Ik ging aan de slag bij Unicef België en deed terwijl onderzoek naar de uitwerking van ontwikkelingsprogramma’s in het Afrikaanse Niger. Dit bracht mij in contact met verschillende microfinancieringsinstellingen en de daadkracht hiervan op menselijk niveau. Toen microStart begin 2013 besliste een agentschap op te richten in mijn eigen Gent was de keuze dan ook snel gemaakt.

  Bij microStart vind ik niet alleen de persoonlijke uitdaging terug om microfinanciering in België op de kaart te zetten, maar word ik ook elke dag opnieuw verbaasd door de originaliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen van de mensen die ik ontmoet. De invulling van de werkdag is dan ook zelden saai te noemen.

 • Ludo Moyersoen

  R&D Directeur

  Ludo Moyersoen

  R&D Directeur

  ludo.moyersoen@microstart.be

  In microStart geef ik samen met een dreamTeam van vrijwilligers dreamStart vorm, een - twee maanden / drie dagen per week - parcours voor opstartende jongeren.

  Reeds enige tijd onderneem ik in de sociale profit in Brussel en erbuiten met steeds de stad als kader en sociale innovatie als insteek. Waarbij het laatste wapenfeit de opstart en uitbouw van MicroMarché is.

  Het fijne van een stad lijkt me dat het een plek is van dynamiek waar continu wordt getest en ontwikkeld. Met microStart wil ik hieraan meedoen.

   

Zin in een job of stage bij microStart?

Een vaste job bij microStart of tijdelijk ons team versterken? microStart kijkt regelmatig uit naar nieuw talent waarmee we verder kunnen groeien.

Tijd en zin om deel uit te maken van een dynamisch team? microStart neemt het hele jaar door stagiairs aan. Iets voor jou?

 • Microkrediet Adviseur Antwerpen of Gent

  05.01.2018

  Om de werking in de Antwerpse en Gentse regio verder uit te bouwen is microStart op zoek naar twee Microkrediet adviseurs !

  Meer informatie
 • Stage-aanbod: Coördinatie Week van het Microkrediet 2018 (Brussel of Luik - FR)

  01.07.2017

  Dit stageaanbod is enkel beschikbaar in het Frans: L’objectif du stage est de piloter toute l’organisation de la 7 ème édition en mars 2018 de la « Semaine Du Microcrédit (SMC)», entièrement organisée par microStart.

  Meer informatie
 • Stageaanbod- microkrediet adviseur Brussel (FR- 2018)

  01.07.2017

  Dit stageaanbod is enkel beschikbaar in het Frans: L’objectif du stage est d’appuyer l’équipe opérationnelle des conseillers dans la mise en oeuvre quotidienne de leurs tâches : accueil de porteurs de projets, analyse & évaluation du projet, réalisation des dossiers de financement, conseils et accompagnement, suivi post-financement de l’activité, suivi des impayés, etc.

  Meer informatie
 • Offre de Stage: Direction Administrative et Financière

  09.08.2016

  L’objectif du stage est d’appuyer l’équipe administrative et financière dans la réalisation des différents chantiers définis dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2016-2020.

  Meer informatie
 • Offre de Stage: Project Manager Nouveaux Produits & Services (Bruxelles, FR)

  09.08.2016

  L’objectif du stage est d’appuyer la direction opérationnelle dans la conduite de différents projets liés au développement de nouveaux produits et services, ainsi qu’à l’amélioration des processus de distribution des ces produits et services auprès du public-cible. Cet axe « développement de nouveaux produits et services » s’inscrit dans le cadre de notre nouveau plan stratégique 2016-2020.

  Meer informatie
 • Offre de stage: Community Manager

  08.08.2016

  Tijdens je stage bouw je onze communicatiestrategie op sociale netwerken uit. Je beheert de inhoud van alle sociale accounts van microStart en ontwikkelt ze verder. Je ondersteunt samen met de lokale verantwoordelijken de accounts van de verschillende agentschappen. Je neemt het voortouw op het vlak van een strategie die leidt naar een consistente, relevante en effectieve inhoud, die de naamsbekendheid van ons merk en de ontwikkeling van onze communities ondersteunt.

  Meer informatie

Word vrijwilliger

Een stukje vrije tijd en knowhow delen? Word vrijwilliger!

Vindt u ons sociaal project ook top? Besteedt u graag een deel van uw vrije tijd aan ons en wilt u graag uw kennis en knowhow inzetten en doorgeven? Bent u behoorlijk flexibel en hebt u zin om persoonlijke steun te bieden? Dan heten wij u erg graag welkom bij microStart!

Vrijwilligerswerk bij microStart staat in het teken van creativiteit en innovatie en een regelmatig engagement in een gezellige werksfeer. Als team steunen we ondernemers zonder hun werk uit hun handen te nemen. Samen bouwen onze werking verder uit, steeds met onze onderliggende sociale visie als uitgangspunt.

Knowhow: 

Individuele coaching op de werkvloer bij de ondernemer, hulp bij het opstellen van een businessplan, opleidingen in groep verzorgen over bedrijfsbeheer, marketing en communicatie, permanenties in een bepaald vakgebied (juridisch, boekhouding, internet & sociale media...), noem maar op.

Op dit ogenblik zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor volgende taken:

Belangstelling? Contacteer rechtstreeks de verantwoordelijken van uw regio via dit formulier.

Word vrijwilliger

 

Trotse vrijwilliger:


“Als we een betere gemeenschap willen creëren, hier in onze steden, dan biedt microStart hiervoor een concreet en sympathiek kader. Ik ben nu iets meer dan een jaar vrijwilliger bij microStart. Het coachen van micro-ondernemers zorgt voor veel verrijkende ontmoetingen. In contact komen met andere vrijwilligers werkt ook zeer motiverend. Ik raad iedereen aan die een creatief en concreet sociaal project zoekt, om contact op te nemen met het team.”
Maria Collura, werknemer BNP Paribas Fortis & vrijwilliger-coach 

Nog meer vrijwilligers ...