Naar inhoud
 • microStart is er voor iedereen die op zoek is naar een krediet om een eigen zelfstandige activiteit op te starten of uit te bouwen en die niet bij de bank terecht kan.

  U komt in aanmerking indien u positief antwoordt op de volgende vragen:

  Heeft u financiering nodig voor een professionele activiteit?

  Bent u al gestart als zelfstandige of wenst u spoedig op te starten?

  Uw activiteit zal een inkomen genereren in België?

  U valt niet onder collectieve schuldbemiddeling?

  Bij gewone schuldbemiddeling of een afgehandeld faillissement, komt u in principe wel nog in aanmerking voor een lening.

  U kan ook een lening krijgen om een marktstudie uit te voeren of indien u opstart via een activiteitencoöperatie zoals Starterslabo, Job Yourself of Smart.

  Let op : uw dossier moet wel steeds goedgekeurd worden door een kredietcomité, om de lening te verkrijgen.

 • Investeringen in stock, voertuig, materieel, machines, enz.

  Werkkapitaal en huur voor het overbruggen van de eerste maanden

  Administratieve opstartkosten

  Het oplossen van cashflow problemen

  Marktonderzoek: een idee voor mijn zaak uittesten 

  Meer informatie vindt u op onze pagina microkredieten

 • microStart werkt op een andere manier dan traditionele banken. Er is dus een reële kans dat uw dossier aanvaard wordt, ook als u bij een gewone bank niet terecht kan.

  Uw dossier wordt voorgelegd aan een kredietcomité. Zij gaan je dossier evalueren aan de hand van volgende criteria:

  • Uw ervaring in het vak / als ondernemer
  • De haalbaarheid van uw idee
  • Uw omgeving en netwerk
  • Uw geldbeheer en eventuele schulden
  • Uw attitude en ondernemerscompetenties

  Deze kredietcomités gaan wekelijks door en aan de hand van hun oordeel, wordt er beslist of uw krediet al dan niet toegekend wordt.

 • Voor een kredietaanvraag hebben we de volgende documenten nodig:

  Van u:

  (Een kopie van) uw identiteitskaart

  (Een kopie van) uw bankkaart

  Het kredietoverzicht van de Nationale Bank of je identiteitskaart en pincode 1

  De bankuittreksels van de laatste drie maanden (professioneel en privé)

  Een bewijs van inkomen

  Een bewijs van adres meenemen (een factuur, een uittreksel van uw identiteitskaart)

  Van de borg:

  (Een kopie van) zijn/haar identiteitskaart

  (Een kopie van) zijn/haar bankkaart

  Het kredietoverzicht van de Nationale Bank of zijn/haar identiteitskaart en pincode 1

  Een bewijs van inkomen

  Een bewijs van adres meenemen (een factuur, een uittreksel van zijn/haar identiteitskaart)

   

  U hebt geen ondernemersplan nodig. Wel heeft u best al een concreet idee van het financiële plaatje van de activiteit. Indien u er wel over beschikt, is het aangeraden om dit bij de eerste afspraak mee te brengen.

  1 Het kredietoverzicht van de Nationale Bank kan u opvragen op hun website.

 • Het hangt ervan af hoe ver u gevorderd bent in uw project. microStart is erg reactief en probeert haar klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen. Als uw dossier volledig is, duurt het gemiddeld 10 dagen. Het geld wordt onmiddellijk na de ondertekening van de leningovereenkomst vrijgegeven.

  Meer informatie over onze procedure vindt u terug op de pagina: kredieten.

 • Ja, bij microStart vragen we steeds dat iemand uit uw omgeving zich borg stelt voor 50 percent van het geleende bedrag. Uw borg kan bijvoorbeeld een familielid of een vriend zijn die geen financiële moeilijkheden heeft. 
  Indien u echt niemand in uw omgeving vindt die in u en uw project gelooft, kan in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden een geldborg van 25% worden toegestaan (na bespreking met uw kredietadviseur). Dat wil zeggen dat u 25% van het totale geleende bedrag blokkeert op een aparte rekening. Van dit bedrag moet u de herkomst aangeven en u krijgt dit bedrag terugbetaald wanneer uw volledige lening is afbetaald.
  Let op: Uw dossier wordt door uw kredietadviseur steeds voorgelegd aan een kredietcomité die beslist of het krediet wordt toegekend. Een dossier met een geldborg wordt door het kredietcomité aanzien als een meer risicovol krediet waardoor de kans op aanvaarding van het krediet kleiner is dan bij een dossier met borg.

 • Zeker. Naast de kredieten biedt microStart ook gratis begeleiding aan om jou hierbij te kunnen ondersteunen. Zo voorzien we opleidingen en individuele ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van je project. Dit kan zowel het opstellen van een financieel plan betreffen als bijvoorbeeld het bedenken van een strategie om (nieuwe) klanten te vinden.

  Het is dus zeker geen probleem dat je een kredietafspraak maakt als uw ondernemingsplannen nog niet helemaal op punt staan.

 • Nee, het is niet verplicht om een ondernemersplan op te stellen. Wel hebt u best reeds een concreet idee en een schatting van het financiële plaatje van uw activiteit. Indien u wel een ondernemersplan heeft, is het steeds goed om dit bij de eerste afspraak reeds mee te brengen.

 • microStart doet meer dan enkel de ondersteuning van opstartende zelfstandigen. Ook als u al langer een zaak of een vzw heeft au lieu de ook als u reeds langer een zaak of een VZW hebt.

 • Ook als u op de zwarte lijst van de Centrale Bank geregistreerd staat kan u een lening krijgen, op voorwaarde dat u dit open en transparant meedeelt aan uw adviseur. Deze zal samen met u uw persoonlijke situatie analyseren en met u de beste oplossingen zoeken om uw activiteit op te starten of te ontwikkelen zonder een te hoog risico op een overmatige schuldenlast.

  Het team van microStart is erg waakzaam om te vermijden dat klanten in een overmatige schuldenlast terecht zouden komen.

 • Ja, uiteraard. Als u van microStart een microkrediet heeft gekregen, heeft u gratis toegang tot een hele reeks diensten die u helpen bij het runnen van uw activiteit: individuele coaching, commerciële tips, marketing, juridisch of financieel advies, enz.

 • Indien u uitzonderlijk verwacht dat u een maandelijkse betaling niet kunt voldoen, is het uiterst belangrijk om uw contactpersoon bij microStart hier direct van op te hoogte te brengen en dit niet te laten aanslepen. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing en vermijdt u dat microStart verdere stappen moet zetten bij niet-betaling van een maandelijkse aflossing.

 • microStart werkt samen met verschillende instellingen voor cofinanciering om ondernemers die behoefte hebben aan een groter krediet verder te kunnen helpen. Het is dus zeker mogelijk dat we u ook hierbij helpen. Voor meer details wat hieromtrent mogelijk is, maakt u best een afspraak in het dichtstbijzijnde kantoor.

 • Als klant bij microStart heeft u het recht om een formele klacht in te dienen. U kan dit anoniem doen, door het volgende formulier in te vullen, of u kan een mail sturen naar complaints@microstart.be.

  Om uw klacht te behandelen hebben we uw naam en contactgegevens nodig. Wij verbinden ons ertoe om u binnen 15 dagen een antwoord te geven.

 • U kunt via de vrijwilligerspagina met ons contact opnemen en uitleggen hoe u denkt ons te kunnen ondersteunen. Wij zullen met plezier contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

 • - Minimaal 10 uur per maand om microStart te ondersteunen, of minimaal een halve dag per week (2 tot 3 uur overdag, ’s avonds of in het weekend)
  - Een engagement van minimum 6 maanden
  - Beschikbaar zijn om een integratieproces te volgen
  - Beschikbaar zijn voor de initiële microStart-opleiding (1 dag)
  - Beschikbaar zijn voor vergaderingen en bijeenkomsten (3 tot 4 keer per jaar)

   

 • 1. Neem contact op met microStart via de vrijwilligerspagina

  2. Interview met de Branch Manager of met de coördinator van de vrijwilligers

  3. Deelnemen aan een instructiegesprek/adviesgesprek (ontmoeting tussen een microStart-coach en een (toekomstige) ondernemer om zijn/haar project te bespreken)

  4. Deelnemen aan een kredietcomité 

  5. Een coach op het terrein volgen

  6. De initiële opleidingsdag volgen

  7. Feedbacksessie met de manager of coördinator van de vrijwilligers om de missies te bepalen en coördineren

  8. Ondertekening van het vrijwilligersovereenkomst

  9. Gefeliciteerd, u bent vrijwilliger in het microStart-team en uw missie kan beginnen!

 • Wie in Wallonië een eigen zaak wil starten, heeft een attest bedrijfsbeheer nodig. Dit kan u op verschillende manieren behalen:

  Bekijk hier je verschillende opties  

  2. Informatie over het examen bedrijfsbeheer

  • Het examen kan enkel worden afgelegd in het Nederlands of in het Frans.
  • Op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid vindt u meer info over het examen Bedrijfsbeheer alsook de procedure om in te schrijven voor het examen.
  • Het examen is een theoretisch examen en wordt op de computer afgelegd.
  • Inhoud: meerkeuzevragen over:
   • Ondernemerscompetenties
   • Het ondernemerpslan
   • Commercieel beheer
   • Boekhouding 
   • De oprichting van een zaak  
   • Legale aspecten.

  3. De opleiding bedrijfsbeheer volgen

  Bij microStart bieden we in Gent en Antwerpen gratis opleidingen bedrijfsbeheer aan. De opleiding overloopt alle kennis die u nodig hebt om het examen bedrijfsbeheer van het Agentschap Ondernemen te slagen. In 8 sessies overlopen we met jou een aantal type vragen en verhogen we jouw slaagkans op het examen ! De eerste sessie is een infosessie over de opleiding en een kleine test om te kijken hoe ver je al staat.


  Deelname: Gratis maar u moet u tijdens de cursus wel inschrijven voor het examen bedrijfsbeheer.

Terug naar het begin van de pagina