Naar inhoud

Veelgestelde vragen

 1. Wie komt in aanmerking voor een microkrediet van microStart?
 2. Waarvoor kan het microkrediet gebruikt worden
 3. Heeft mijn dossier kans om aanvaard te worden ?
 4. Welke documenten heb ik nodig om een kredietaanvraag te kunnen doen?
 5. Hoelang duurt het voordat mijn microkrediet toegekend wordt?
 6. Heb ik steeds een borg nodig voor mijn lening?
 7. Ik wil graag opstarten als zelfstandige, maar mijn project staat nog niet helemaal op punt. Kunnen jullie mij daarmee ook helpen?
 8. Moet ik een business plan opstellen voordat ik een afspraak opneem met microStart?
 9. Kom ik ook in aanmerking als ik reeds een zaak of een VZW heb?
 10. Ik sta ingeschreven op de zwarte lijst in het negatieve luik van de Centrale bank van België: kan ik een microkrediet bij microStart opnemen?
 11. Kan microStart mij nog verder helpen wanneer het krediet is uitbetaald?
 12. Wat moet ik doen als ik problemen heb om mijn microkrediet af te lossen?
 13. Wat moet ik doen als ik meer dan 15.000 euro nodig heb?
 14. Wat moet ik doen als ik een klacht heb over microStart

1. Wie komt in aanmerking voor een microkrediet van microStart?

microStart is er voor iedereen die op zoek is naar een krediet om een eigen zelfstandige activiteit op te starten of uit te bouwen en die bij de bank niet terecht kan.

Indien je op volgende 4 vragen ja antwoordt, kom je in aanmerking (collectieve schuldbemiddeling):

 • Heeft financiering nodig voor een professionele activiteit?
 • Bent u al gestart als zelfstandige of wenst u spoedig op te starten?
 • Uw activiteit zal een inkomen genereren in België?
 • U valt niet onder collectieve schuldregeling?

Bij gewone schuldbemiddeling of een afgehandeld faillissement, komt u in principe wel nog in aanmerking voor een lening.

U kan ook een lening krijgen om een marktstudie uit te voeren of indien u opstart via een activiteitencoöperatie zoals Starterslabo, Job Yourself of Smart.

Let op : je dossier moet wel steeds goedgekeurd worden door een kredietcomité, om de lening te krijgen.

2. Waarvoor kan het microkrediet gebruikt worden?

 • Investeringen in stock, voertuig, materieel, machines, enz.
 • Werkkapitaal en huur voor het overbruggen van de eerste maanden
 • Administratieve opstartkosten
 • Het opvullen van een cashflow problemen
 • Het financieren van schulden op een verantwoorde manier bij leveranciers, bij de BTW of de sociale zekerheid
 • Marktonderzoek: bijvoorbeeld aankoop van een kleine stock

Meer informatie vindt u op onze pagina microkredieten

3. Heeft mijn dossier kans om aanvaard te worden ?

MicroStart werkt op een andere manier als traditionele banken. Er is dus een reeële kans dat uw dossier aanvaard wordt, ook als u bij een gewone bank niet terecht kan.

Uw dossier wordt voorgelegd aan een kredietcomité. Zij gaan je dossier evalueren aan de hand van volgende criteria:

 • Uw ervaring in het vak / als ondernemers
 • De haalbaarheid van uw idee
 • Uw omgeving en netwerk
 • Uw geldbeheer en eventuele schulden
 • Uw attitude en ondernemerscompetenties

Deze kredietcomités gaan wekelijks door en aan de hand van hun oordeel, wordt er beslist of u krediet al dan niet toegekend wordt.

4. Welke documenten heb ik nodig om een kredietaanvraag te kunnen doen?

Voor een kredietaanvraag hebben we de volgende documenten nodig:

Van u:

 • (Een kopie van) uw identiteitskaart
 • (Een kopie van) uw bankkaart
 • Het kredietoverzicht van de Nationale Bank of je identiteitskaart en pincode 1
 • De bankuittreksels van de laatste drie maanden (professioneel en privé)
 • Een bewijs van inkomen

Van de borg:

 • (Een kopie van) zijn identiteitskaart
 • (Een kopie van) zijn bankkaart
 • Het kredietoverzicht van de Nationale Bank of je identiteitskaart en pincode 1
 • Een bewijs van inkomen

U hebt geen ondernemersplan nodig. Wel heb je best reeds een concreet idee hebben van het financiële plaatje van de activiteit. Indien u er echter wel over één beschikt, is het natuurlijk wel steeds goed om dit bij de eerste afspraak reeds mee te brengen.

1 Het kredietoverzicht van de Nationale Bank kan u opvragen op: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/kredieten-aan-particulieren/raadpleging/raadpleging-internet

5. Hoelang duurt het voordat mijn microkrediet toegekend wordt?

Het hangt ervan af hoe ver u gevorderd bent in uw project. microStart is erg reactief en probeert om haar klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen. Als uw dossier volledig is, duurt het gemiddeld 10 dagen. Het geld wordt onmiddellijk na de ondertekening van de leningovereenkomst vrijgegeven.  

Meer informatie over onze procedure vindt u terug op de pagina: kredieten.

6. Heb ik steeds een borg nodig voor mijn lening?

Bij microStart vragen we in principe steeds dat iemand uit uw omgeving zich borg stelt voor 50 percent van het bedrag. Indien u echt niemand vindt, kunnen we in sommige gevallen een geldborg van 25% toestaan. Dit wilt zeggen dat u 25% van het totale bedrag blokkeert op een rekening van De Post. Van dit bedrag moet u aangeven vanwaar het afkomstig is. U krijgt dit bedrag terugbetaald wanneer uw volledige lening is afbetaald.

Let op: Een dossier met een geldborg wordt door het kredietcomité aanzien als een meer risicovol krediet. De kans dat de lening niet wordt toegekend is groter dan een traditioneel dossier.

7.Ik wil graag opstarten als zelfstandige, maar mijn project staat nog niet helemaal op punt. Kunnen jullie mij daarmee ook helpen?

Zeker. Naast de kredieten, tracht microStart ook gratis begeleiding te voorzien om hierbij te kunnen ondersteunen. Zo voorzien we opleidingen en individuele ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van je project. Dit kan zowel het opstellen van een financieel plan betreffen als bijvoorbeeld het bedenken van een strategie om (nieuwe) klanten te vinden.

Het is dus zeker geen probleem dat je een afspraak maakt als uw ondernemingsplannen nog niet helemaal op punt staan.

8. Moet ik een business plan opstellen voordat ik een afspraak opneem met microStart?

Nee, het is niet verplicht om een ondernemersplan op te maken. Wel hebt u best reeds een concreet idee en een schatting van het financiële plaatje van uw activiteit. Indien u wel een ondernemersplan heeft, is het steeds goed om dit bij de eerste afspraak reeds mee te brengen.

9. Kom ik ook in aanmerking als ik reeds een zaak of een VZW heb?

microStart doet meer dan enkel de ondersteuning van opstartende zelfstandigen. Ook als u reeds langer een zaak of een VZW hebt kan u bij ons terecht voor een microkrediet.

10. Ik sta ingeschreven op de zwarte lijst in het negatieve luik van de Centrale bank van België: kan ik een microkrediet bij microStart opnemen?

Ook als u ingeschreven staat in het negatieve luik van de centrale bank kan u een lening krijgen, op voorwaarde dat u dit open en transparant meedeelt aan uw adviseur. Deze zal samen met u uw persoonlijke situatie analyseren en met u de beste oplossingen zoeken om uw activiteit op te starten zonder een te hoog risico op een overmatige schuldenlast.

Het team van microStart is erg waakzaam om te vermijden dat klanten in een overmatige schuldenlast terecht komen.

11. Kan microStart mij nog verder helpen wanneer het krediet is uitbetaald?

Ja, uiteraard. Als u van microStart een microkrediet hebt gekregen, hebt u gratis toegang tot een hele reeks diensten die u helpen bij het runnen van uw activiteit: individuele coaching, commerciële tips, marketing-, juridisch of financieel advies, enz.

microStart organiseert ook opleidingen in kleine groepjes over verschillende thema’s doorheen het hele jaar.

12. Wat moet ik doen als ik problemen heb om mijn microkrediet af te lossen?

Indien u uitzonderlijk verwacht dat u een maandelijkse betaling niet zou kunnen doen, is het uiterst belangrijk om uw contactpersoon bij microStart hier direct van op te hoogte te brengen en dit niet te laten aanmodderen. Zo kunnen we samen op zoek naar een oplossing en vermijdt u dat microStart verdere stappen moet zetten bij niet-betaling van een maandelijkse aflossing.

13. Wat moet ik doen als ik meer dan 15.000 euro nodig heb?

microStart werkt samen met verschillende cofinanciering instituten om ondernemers die behoefte hebben aan een groter krediet verder te kunnen helpen. Het is dus zeker mogelijk dat we u ook hierbij helpen. Voor meer details wat hieromtrent mogelijk is, maakt u best een afspraak in het dichtstbijzijnde kantoor

14. Wat moet ik doen als ik een klacht heb over microStart?

Als klant bij microStart heeft u het recht om een formele klacht in te dienen. U kan dit anoniem doen, door het volgende formulier in te vullen, of u kan een mail sturen naar complaints@microstart.be.

Indien uw klacht niet anoniem verstuurd is, zullen wij u binnen de 7 werkdagen contacteren.

Sponsors & Partners

 • BNP Paribas Fortis
 • Adie
 • AG Insurance
 • Europe Investiment Fund
 • Partena Professionnel
 • Securex
 • Actiris
 • VDAB
 • Le Forem
 • ESF
 • Accenture
 • Agentschap Ondernemen
 • Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Commune de Forest
 • Région de Bruxelles Capital
 • Fondation Levi Strauss
 • Région Wallonne
 • Gent
 • PMV
 • Fondation AnBer
 • Wallonie Bruxelles International
 • Fondation Bernheim
 • Youth Business International
 • Funds for goods
 • 1918
 • ING
 • JCDecaux