Naar inhoud

Hoe bewijs ik mijn beroepsbekwaamheid?

Leestijd: 4 minuten — Geactualiseerd op 15 mei 2023

In het kort

Als ik in Wallonië of Brussel als zelfstandige wil starten, moet ik bewijzen dat ik de basiskennis heb omtrent bedrijfsbeheer. Dat is een van de voorwaarden om mijn zaak te kunnen inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Voor sommige sectoren, de zogenaamde gereglementeerde beroepen, moet ik eveneens mijn beroepsbekwaamheid aantonen om het beroep te mogen uitoefenen als zelfstandige.

Om mij te helpen bij deze administratieve stap, zijn mijn ondernemingsloket en boekhouder de belangrijkste contacten.

Wat is de beroepsbekwaamheid?

 • Als ik zelfstandige word in België moet ik aan verschillende voorwaarden en wettelijke bepalingen voldoen. Indien ik in Brussel of Wallonië mijn zaak wens te starten, zal ik in sommige sectoren mijn beroepsbekwaamheid moeten aantonen.
 • Mijn beroepsbekwaamheid kan ik bewijzen via een document dat aantoont dat ik over de vereiste capaciteiten en vaardigheden beschik om het beroep te mogen uitoefenen in deze welbepaalde sector.

In welke gevallen moet ik mijn beroepsbekwaamheid bewijzen?

Ik moet een bewijs van mijn professionele vaardigheden aanleveren indien ik mijn zaak start in een van de volgende sectoren, in Brussel of Wallonië:

 • Voeding: restaurants, catering, bakkerijen, slagerijen, import en export van landbouwproducten en enkel in Brussel ook vleesgroothandels.
 • Bouw: ruwbouw, plafonds, cementering, betegeling, dakwerken, timmerwerk, beglazing,  verwarming, air conditioning, sanitaire voorzieningen.
 • Voertuigen: verkoop en reparatie van fietsen en motorvoertuigen.
 • Persoonsverzorging : kappers, schoonheidsspecialisten, opticiens, begrafenisondernemers en enkel in Brussel ook dentaaltechnici, voetverzorgers en masseurs.
 • Andere: installateurs-frigoristen en enkel in Brussel ook droogkuiser-ververs.

Het is nuttig om te weten dat voor bepaalde voedingssectoren er geen beroepsbekwaamheid moet bewezen worden, zoals bijvoorbeeld bij het openen van een broodjeszaak of frietkot. Het is daarom heel belangrijk om alle uitzonderingen te controleren. Er bestaan uitzonderingen in zowel Brussel als Wallonië.

Gedetailleerde informatie per sector kan ik vinden op de websites van economie-emploi.brussels en economie.wallonie.

Ook in sommige bijzondere gevallen moet ik mijn beroepsbekwaamheid niet aantonen. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer ik een bestaande zaak overneem of indien ik de zaak verder zet van mijn overleden partner. Mijn ondernemingsloket en mijn boekhouder kunnen me uitgebreid inlichten over alle uitzonderlijke situaties.

Beschik ik reeds over beroepsbekwaamheid?

Ik kan mijn professionele vaardigheden aantonen door:

 • Een geldig diploma met betrekking tot de uit te voeren activiteit.
 • Relevante ervaring in de sector waarin ik mijn zaak start.

Bij twijfel over de geldigheid van mijn diploma of van mijn ervaring kan ik steeds terecht bij mijn ondernemingsloket die dit voor mij kan controleren.

Wat als ik de Belgische nationaliteit niet heb?

 • Als ik onderdaan ben van de Europese Economische Ruimte, kan de ervaring die ik in mijn land opdeed in aanmerking worden genomen. Ik kan dit bewijzen met een officieel document van mijn land van herkomst, waarin mijn ervaring en opleiding vermeld staan, een CE-attest genoemd.
 • Be-Assist beantwoordt mijn vragen over de gereglementeerde beroepen in België en hun toegangsvoorwaarden, en verwijst me door naar de bevoegde instanties, naargelang de sector waarin ik mijn zaak start.
 • Ongeacht mijn land van herkomst, ik kan nagaan of mijn diploma mijn beroepsbekwaamheid aantoont in België. Mijn ondernemingsloket kan dit voor alle zekerheid ook controleren.

Hoe bewijs ik mijn beroepsbekwaamheid indien ik er nog niet over beschik?

Als ik geen geldig diploma of geen geldige ervaring heb (in België), moet ik het examen van de centrale examencommissie met succes afleggen. Ik vind alle praktische informatie (voorwaarden, inschrijvingsprocedures, examendata) op de websites van Brussel en Wallonîë.

Goed om te weten

In bepaalde sectoren heb ik mogelijks ook vergunningen en/of bijkomende toestemmingen nodig (zoals bijvoorbeeld een milieuvergunning, exportvergunning, voedselvergunning, enz.). Mijn ondernemingsloket kan de voorwaarden en nodige vergunningen controleren die nodig zijn om mijn zaak te starten.

Terug naar het begin van de pagina