Naar inhoud

jaarverlsag 2023

21 mei 2024


Ontdek ons jaarverslag

 

We zijn trots om ons jaarverslag 2023 met jullie te delen. microStart heeft, ondanks uitdagende omstandigheden, haar missie - financiering en begeleiding van ondernemers  met financiele en/of sociale ongelijkheden - voortgezet om ondernemerschap toegankelijk te maken voor iedereen.

We nemen jullie graag mee door enkele hoogtepunten van 2023:

  • Microkredieten en Ereleningen: We hebben 491 microkredieten verstrekt, goed voor meer dan €5,4 miljoen aan investeringen in de economie. Daarnaast hebben we 86 ereleningen (0% leningen) toegekend, met een totaalbedrag van meer dan €219.000.
  • Digitale Vooruitgang: 2023 markeerde de lancering van ons allereerste klantenportaal, een grote stap richting digitalisering en vereenvoudiging van onze diensten. Ondernemers kunnen nu online financiering aanvragen en hun voortgang volgen.
  • microStart campagnes: We organiseerden twee succesvolle campagnes, gericht op vrouwelijke ondernemers en ondernemers met een migrantenachtergrond. Deze evenementen hebben ons geholpen onze zichtbaarheid te vergroten en belangrijke doelgroepen te bereiken.

 

Vooruitblik naar 2024

We blijven ons inzetten voor de ondersteuning van (toekomstige) ondernemers en het bevorderen van financiële inclusie. In 2024 richten we ons op meer gefinanceerde ondernemers, op verdere digitale transformaties, belangenbehartiging in aanloop naar de verkiezingen, en de structurele ontwikkeling van microfinanciering in België.

Hartelijk dank aan al onze ondernemers, teamleden, vrijwilligers, bestuurders en partners voor hun waardevolle bijdrage aan het versterken van het ondernemerslansdschap.

 


Ontdek ons jaarverslagWij hopen dat ook u door het lezen van dit verslag vertrouwen krijgt in een meer inclusieve en duurzame samenleving.


Bedankt voor uw steun!

 

Veel leesplezier.

 

Terug naar het begin van de pagina