Naar inhoud

microStart & hub.brussels slaan de handen in elkaar om drempels naar ondernemerschap te verlagen voor personen met een migratieachtergrond

13 juni 2023

microStart bundelt de krachten met Hub.Brussels om via ondernemerschap de integratie van personen met een migrantenachtergrond in Brussel te bevorderen. Het doel van dit nieuwe project is tweeledig. Enerzijds wil het migranten sensibiliseren en beter informeren over het opstarten van een onderneming in België, hen begeleiden tijdens hun hele traject door hen informatie en tools op maat aan te reiken en hen de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot microkredieten van microStart.

Ten tweede is het de bedoeling om partners in het Brusselse ecosysteem van ondernemerschap samen te brengen en ervoor te zorgen dat hun diensten beter zijn afgestemd op de noden van de (toekomstige) ondernemers. Dit door betere kennis van het doelpubliek te verkrijgen, door het uitwisselen van tools en het zorgen voor gezamenlijke belangenbehartiging om belemmeringen voor de oprichting van een onderneming voor migranten te verminderen.

De Brusselse context
Ongeveer 46% van de Brusselse bevolking heeft een niet-EU-nationaliteit. Door taal- en cultuurbarrières ondervinden migranten bijkomende moeilijkheden om ondernemer te worden. Het gaat onder meer om een beperkte toegang tot informatie, een gebrek aan kennis van lokale en nationale regelgeving, een mismatch tussen de beschikbare ondersteuning voor ondernemers en de behoeften van migranten, en een gebrek aan financiering om een bedrijf op te starten.

Drempels verlagen
Een van de innovatieve oplossingen van het project is het werken met ambassadeurs voor ondernemerschap. Deze ambassadeurs zijn zelf migranten of vluchtelingen en worden door microStart opgeleid om informatiesessies over het starten van een eigen zaak in België te geven, aan personen van hun gemeenschap. Op die manier kunnen meer mensen met een migrantenachtergrond worden bereikt en krijgen ze in hun eigen taal de informatie die ze nodig hebben om hun project van de grond te krijgen. Deze ambassadeurs, die zelf een migrantenachtergrond hebben, zijn het best geplaatst om hun gemeenschap te sensibiliseren en hebben het voordeel dat ze hun realiteit en uitdagingen begrijpen.

Degenen die klaar zijn om hun idee te concretiseren, krijgen toegang tot groeps- of individuele ondersteuning en een microkrediet om het opstarten van hun bedrijf te financieren.

Een aanpak gebaseerd op partnerwerking
Het project is gebaseerd op de ervaring van microStart in het bieden van toegang tot ondernemerschap voor mensen met een migrantenachtergrond, zowel op vlak van financiering als van ondersteuning voor en na het opstarten van een bedrijf. hub.brussels vult de ervaring van microStart op dit gebied aan met haar kennis van ondersteunende structuren voor ondernemerschap. Om van dit ambitieuze project een succes te maken is het namelijk heel belangrijk om al deze partijen te betrekken, zodat ze migranten de juiste informatie kunnen geven, op de meest geschikte en laagdrempelige manier. Daarom zullen er netwerkevenementen worden georganiseerd voor partners die (toekomstige) ondernemers ondersteunen, en zullen er opleidingen worden georganiseerd om beter tegemoet te komen aan de behoeften van toekomstige migrantenondernemers.

Verwachte impact
Dankzij dit project zullen 2000 migranten informatie en advies krijgen over het opstarten van een bedrijf in België. 500 van hen zullen rechtstreekse ondersteuning krijgen in de vorm van opleiding, coaching en gepersonaliseerd advies voor hun bedrijfsproject. In totaal zullen 300 migranten toegang krijgen tot financiële diensten om hun bedrijf op te starten. Bij het project zijn een twintigtal lokale organisaties betrokken.

Veel migranten hebben potentieel, vaardigheden en talenten die goed gebruikt kunnen worden in een ondernemersactiviteit. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk obstakels uit de weg te ruimen en iedereen de kans te geven zijn volledige potentieel te bereiken door middel van ondernemerschap.

 

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Dit project wordt gefinancierd als onderdeel van een bredere overeenkomst tussen de Council of European Development Bank (CEB) en de Europese Commissie (Directoraat-Generaal Binnenlandse Zaken), die tot doel heeft de integratie van migranten in EU-lidstaten te verbeteren door nieuwe partnerschappen en nieuwe financieringsvormen te ontwikkelen.

 

 

 

Terug naar het begin van de pagina