Naar inhoud

Hoe bewijs ik mijn basiskennis bedrijfsbeheer?

Leestijd: 5 minuten — Geactualiseerd op 15 mei 2023

In het kort

Als ik in Wallonië een commerciële of ambachtelijke zaak wil starten, moet ik bewijzen dat ik de basiskennis heb omtrent bedrijfsbeheer.

Zelfstandige zijn betekent meerdere rollen hebben. Daarom is het belangrijk om aan te tonen dat ik de nodige competenties bezit om te ondernemen en mijn zaak te runnen, zowel op financieel (boekhouding, fiscaliteit), als op commercieel of juridisch vlak.

microStart biedt gratis cursussen bedrijfsbeheer aan (in het Frans), om me beter voor te bereiden op het examen van de Centrale Examencommissie.

Bedrijfsbeheer, wat is het?

 • Als ik zelfstandige word in België moet ik aan verschillende voorwaarden en wettelijke bepalingen voldoen. Een van de voorwaarden om mijn zaak op te richten in Wallonië, is dat ik mijn kennis bedrijfsbeheer moet kunnen aantonen. Dat is immers het bewijs dat ik de nodige capaciteiten en competenties heb om een zaak te runnen.
 • Dit document zal me gevraagd worden door mijn ondernemingsloket. Het loket kijkt na of ik aan alle vereiste voorwaarden voldoe alvorens mijn zaak in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Heb ik het attest bedrijfsbeheer nodig?

 • Als ik een handels- of ambachtsonderneming in Wallonië wil starten moet ik mijn kennis en competenties in bedrijfsbeheer kunnen aantonen, ongeacht mijn sociaal statuut (hoofdberoep of bijberoep) en rechtsvorm (éénmanszaak of vennootschap).
 • In bepaalde situaties of type ondernemingen in Wallonië, of als ik mijn zaak in Vlaanderen of Brussel start, moet ik geen kennis bedrijfsbeheer aantonen.

Beschik ik reeds over bedrijfsbeheer?

In bepaalde gevallen moet ik geen attest bedrijfsbeheer kunnen voorleggen, en dit indien:

 • Ik een diploma van een hogeschool of een universiteit heb behaald
 • Ik een diploma van secundair onderwijs (​​ASO, TSO of KSO) heb behaald voor 30 september 2000 of een diploma van het 7e jaar BSO (beroepsonderwijs).
 • Ik de afgelopen 15 jaar praktische ervaring heb opgedaan in een commercieel bedrijf, ambachtelijk bedrijf of landbouwbedrijf:
 • als zelfstandig ondernemingshoofd of verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur: in hoofdberoep drie jaar, in bijberoep vijf jaar
 • als bediende in een leidende functie: vijf jaar
 • als zelfstandig helper: vijf jaar

Ik toon deze ervaring aan aan de hand van bewijsstukken, zoals arbeidscontracten, getuigschriften, attesten van werkgevers of anderen.

In geval van twijfel neem ik contact op met mijn ondernemingsloket, dat bevoegd is om te bepalen of mijn diploma, getuigschrift of ervaring geldig is om mijn bedrijfsbeheer te bewijzen.

Wat als ik de Belgische nationaliteit niet heb?

 • Als ik onderdaan ben van de Europese Economische Ruimte, kan de ervaring die ik in mijn land heb opgedaan in aanmerking worden genomen. Ik kan dit bewijzen met een officieel document van mijn land van herkomst, waarin mijn ervaring en opleiding vermeld staan. Dit document wordt een CE-attest genoemd.
 • Als ik een onderdaan ben van een ander land, dan kan ik nakijken of mijn diploma me toegang geeft tot bedrijfsbeheer in België. Ik kan ook vragen aan mijn ondernemingsloket om dit voor mij na te kijken.

Hoe behaal ik mijn attest bedrijfsbeheer?

Als ik mijn kennis bedrijfsbeheer niet kan aantonen met een diploma of opgedane ervaring, dan kan ik ook een attest bedrijfsbeheer behalen:

 • Door het volgen van een erkende opleiding (vb. door een van deze opleidingen te volgen in Wallonië ). Als ik beslis om een ander type opleiding te volgen kijk ik eerst na of het geldig is als attest bedrijfsbeheer.
 • Door het examen bedrijfsbeheer van de Centrale Examencommissie af te leggen. Meer info over de inschrijving, de examendata en de syllabus vind ik op de website van mijn regio: Wallonië.
 • Een andere persoon kan me toegang lenen tot zijn of haar basiskennis bedrijfsbeheer.
  • Indien ik een éénmanszaak opricht kan ik mijn toegang lenen van:
   • mijn echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of feitelijk samenwonende partner sinds minstens 6 maanden.
   • een familielid (tot de derde graad) die me helpt in de zaak en zelf als zelfstandige aangesloten is bij een sociale zekerheidskas.
   • een personeelslid met een contract van onbepaalde duur die minstens 4 uur per week in mijn zaak werkt.
   • Als ik deze optie kies zal mijn ondernemingsloket me vragen om een mandaat in te vullen. Dit mandaat is een contract waarmee ik het beheer van mijn zaak overdraag aan de persoon in kwestie.
  • Indien ik een vennootschap opricht, kan ik mijn toegang lenen van:
   • een personeelslid met een contract van onbepaalde duur die minstens 4 uur per week in mijn zaak werkt.
   • een van de personen die als zaakvoerder vermeld staat in de statuten van mijn zaak.

Opgelet, de persoon die me zijn/haar basiskennis bedrijfsbeheer leent speelt een effectieve rol in het beheer van mijn zaak. Ik vraag mijn boekhouder of ondernemingsloket meer uitleg om te begrijpen welke gevolgen en mogelijke risico’s deze keuze inhouden, zowel voor de persoon die me de basiskennis bedrijfsbeheer uitleent als voor mezelf en mijn zaak.

 • Als het haalbaar en realistisch is voor mijn project kan ik ook kiezen om mijn zaak te domiciliëren in Vlaanderen. In Vlaanderen is het immers niet verplicht om een basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen.

Wie kan me helpen?

 • Mijn ondernemingsloket kan me meer uitleg geven over de nodige stappen om mijn basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen of te behalen.
 • Als ik het examen bedrijfsbeheer wil  afleggen kan ik ter voorbereiding een gratis cursus volgen bij microStart. Het doel van de cursus is om de basiskennis te verwerven die nodig is om te slagen voor het examen en wordt in het Frans gegeven. Het wordt zowel online als in de agentschappen van Brussel, Luik of Charleroi aangeboden.

Goed om te weten

 • Een alternatief op het behalen van de basiskennis bedrijfsbeheer is om lid te worden van een coöperatieve zoals Smart of Dies. Ik maak dan gebruik van hun ondernemingsnummer en hun bedrijfsbeheer.
Terug naar het begin van de pagina