Naar inhoud

10 jaar ten dienste van het ondernemerschap

20 september 2021

Meer dan 50 miljoen euro geïnjecteerd in de Belgische economie, microStart: tien jaar ten dienste van het ondernemerschap

 

Sinds de oprichting in 2011 helpt microStart met succes mensen die uitgesloten zijn van het klassieke banksysteem om hun eigen onderneming op te richten en te ontwikkelen. Daarvoor ondersteunt microStart hen met microkredieten en gratis persoonlijke begeleiding. En de nummer één in Belgische microkredieten is vastbesloten om verder te gaan op de ingeslagen weg!

 

Maandag 20 september 2021 — Intussen helpt microStart, Belgisch marktleider in professionele microkredieten, al 10 jaar (toekomstige) kleine ondernemers die geen toegang hebben tot het klassieke banksysteem om zich te lanceren of hun onderneming te ontwikkelen. Daartoe biedt het leningen tot € 25.000 aan, maar ook gratis en persoonlijke begeleiding. 

Sinds zijn oprichting kan microStart rekenen op de steun van tal van partners, zoals Adie (l’ Association pour le Droit à l’Initiative Économique), de Europese pionier op het vlak van microkrediet, BNP Paribas Fortis en het Europees Investeringsfonds. Deze partners en historische aandeelhouders van microStart werden later vervoegd door AG Insurance en Partena Professional.

« Ons tienjarig bestaan, dat betekent 10 jaar ervaring in microkredieten en 10 jaar engagement ten dienste van het micro-ondernemerschap, zij aan zij met de mensen die in België bedrijven en jobs creëren.  », vertelt Dirk Dewitte, CEO van microStart.

Een strijd voor het recht op economisch initiatief

microStart verdedigt het idee dat iedereen het onmiskenbaar recht heeft op het nemen van economisch initiatief, ongeacht zijn aard, afkomst, professionele loopbaan, academisch niveau of financiële situatie. 

« De viering van  10 jaar microStart betekent natuurlijk ook terugblikken op de weg die we al hebben afgelegd. In die 10 jaar hebben we samen met klanten, partners en vrijwilligers bewezen dat ons engagement een grote impact heeft. De cijfers spreken voor zich », aldus Dirk Dewitte. 

Zo helpt microStart elk jaar meer dan 600 mensen om hun eigen  onderneming te creëren. In 10 jaar tijd heeft microStart circa 4500 zelfstandigen gefinancierd en zowat 8000 personen begeleid. Met 6031 toegekende microkredieten heeft microStart reeds meer dan 50 miljoen euro in de nationale economie geïnjecteerd, en zo bijgedragen aan de creatie en consolidatie van meer dan 7000 jobs

Dit succes wil Hare Majesteit Koningin Mathilde samen met microStart vieren en ze zal ons dan ook vereren met een bezoek aan het Agentschap  Charleroi op 21 september 2021 aanstaande. Bij deze gelegenheid zal de Koningin zich onderhouden met de lokale teams van microStart en deelnemen aan een rondetafelgesprek met ondernemers die door microStart gefinancierd werden. Thema’s zijn de uitdagingen in verband met vrouwelijk ondernemerschap en de toegang tot krediet.

De missie is nog lang niet volbracht

Maar deze verjaardag is niet enkel een gelegenheid om terug te blikken op het parcours dat al werd afgelegd. We kijken ook naar de toekomst en moeten vaststellen dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de toegang tot krediet voor micro-ondernemers te vergemakkelijken.

Elk jaar worden in België meer dan 100 000 ondernemingen opgericht, waarvan circa 90% micro-ondernemingen zijn.Toch staat de markt van de microfinanciering nog in haar kinderschoenen. Allemaal samen bereiken de aanbieders van microkredieten amper 1 000 personen per jaar, terwijl de vraag naar microkredieten op 50 à 80 000 per jaar wordt geschat door het European Microfinance Network.

Volgens verschillende studies van Graydon, Unizo en UCM « ondervindt 60% van de bedrijfsoprichters moeilijkheden om toegang te krijgen tot een bancair krediet. Erger nog, meer dan 80% van hen verklaart niet op de hoogte te zijn van andere mogelijke financieringsoplossingen op het moment dat ze door hun kredietinstelling worden geweigerd. »

De economische stem van (toekomstige) micro-ondernemers

Nochtans bestaat er een sterke ondernemersdynamiek bij zij die zijn uitgesloten van een bancair krediet. Helaas geven ze hun project al te snel op omwille van verschillende struikelblokken zoals de lange en omslachtige administratieve procedures, de taal, het gebrek aan toegang tot financiering of een gebrekkige kennis van de diensten die hen kunnen ondersteunen. « Dat is jammer, want het microkrediet is één van de oplossingen voor het werkloosheidsprobleem », vervolgt de CEO van microStart

In deze crisistijden lijkt het oprichten van een eigen onderneming misschien wat contradictorisch. Toch blijft de ondernemerszin intact. Dat bewijzen de cijfers in verband met nieuw opgerichte ondernemingen in ons land in 2020. Het ondernemerschap vormt een oplossing voor inclusie en toegang tot werk. 

Bij microStart zijn meer dan de helft van de klanten starters. Hun aantal is merkelijk gestegen als gevolg van de COVID-crisis. Je eigen job creëren is dan ook een middel om weer op te staan na een ontslag en helpt om de crisis te overwinnen.

Om de politieke en economische beslissingnemers te sensibiliseren organiseren microStart en zijn talrijke partners elk jaar ook een MicroStarters’ Week die het microkrediet en de realisaties van de micro-ondernemers in de spotlights zet. Het evenement is meteen ook een gelegenheid om onze verantwoordelijken aan te spreken over de verschillende hindernissen die het micro-ondernemerschap nog al te vaak in de weg staan. 

Door op zijn succes te kapitaliseren en zijn economische model en flexibiliteit nog te versterken, zal microStart ook in de toekomst strategische en operationele hefbomen in beweging zetten, zodat iedereen die wil ondernemen dit ook kan doen en zo zelf zijn lot in handen kan nemen.

« Sinds zijn oprichting laat microStart zich bij alles wat het doet leiden door intrinsieke waarden als vertrouwen, sociale rechtvaardigheid en emancipatie. Voor de volgende jaren blijft onze eerste ambitie om dé vertrouwenspartner te worden van iedereen die nieuwe ondernemingen en banen in België creëert. », besluit Dirk Dewitte.

microStart dat zijn:

 • 5 agentschappen
 • 10 permanenties
 • 1 digitaal agentschap
 • 37 betaalde medewerkers
 • 130 actieve vrijwilligers

De cijfers bewijzen de impact van 10 jaar activiteit:

 • 6031 uitbetaalde microkredieten
 • 4500 gefinancierde ondernemers
 • 9000 begeleide en opgeleide personen 
 • 50 miljoen geïnjecteerd in de Belgische economie

Voor een concrete impact van:

 • 31% ondersteunde vrouwen
 • 75% duurzaamheidsgraad op 2 jaar
 • 1,6 gecreërde jobs per gefinancierde onderneming 
 • SROI: voor elke € 1 die microStart investeerde, krijgt de gemeenschap € 4 terug

Enkele mijlpalen: 

 • 2011: Lancering van microStart in België.
 • 2012: microStart ontvangt in 2012 de Federale Prijs Armoedebestrijding2013: Opening van de agentschappen in Gent en Luik. microStart wordt voorzitter van het European Microfinance Network (tot in 2017).
 • 2014: Opening van de agentschappen van Antwerpen en Charleroi. AG Insurance wordt aandeelhouder. 
 • 2015: € 10 miljoen geïnjecteerd in de nationale economie. 
 • 2016: Partena Professional wordt aandeelhouder. 
 • 2017: uit de impactstudie van de actie van microStart blijkt dat € 1 die geïnvesteerd wordt in het programma van microStart € 4 oplevert aan de gemeenschap. 
 • 2018: € 30 miljoen geïnjecteerd in de nationale economie. 4000 microkredieten toegekend.
 • 2020: geconfronteerd met de COVID-19-crisis lanceert microStart een ambitieus relanceplan met een ongekende omvang (€ 1,2 miljoen) om kleine ondernemers te ondersteunen. 
 • 2021: microStart viert zijn tienjarige bestaan met een balans van € 50 miljoen geïnjecteerd in de nationale economie en meer dan 6000 toegekende microkredieten.
Terug naar het begin van de pagina