Naar inhoud

Impactstudie 2021

24 januari 2022

DOWNLOAD DE STUDIE
 

Derde studie van de sociale impact van microStart:
de microkrediet met begeleiding in België is een versnelde weg naar werkgelegenheid ten dienste van de maatschappij


Om de drie jaar meet microStart haar nut en de doeltreffendheid bij de ondernemers die het in België heeft gefinancierd en ondersteund. Dit door middel van een studie van haar sociaaleconomische impact en de evaluatie van haar sociaal rendement (SROI).

Ondanks de crisis die ondernemers hard heeft getroffen, bevestigen de resultaten van de door KPMG uitgevoerde en eind januari 2022 gepubliceerde studie, dat microStart de oprichting van duurzame ondernemingen ondersteunt. Eveneens dat ondernemerschap banen creëert  en duurzame beroepsintegratie bevordert. Een microkrediet met begeleiding, ter ondersteuning van de oprichting en ontwikkeling van bedrijven, levert meer op dan het kost en blijft een winstgevende investering voor de gemeenschap.
 

EEN DUURZAME PROFESSIONELE INTEGRATIE VOOR ONDERNEMERS 

Of ze nu financieel, administratief of taalkundig van aard zijn, komen de ondernemers door microStart ondersteun vele obstakels tegen bij het opstarten van hun bedrijf. Ondanks deze obstakels, slagen de ondernemers erin om duurzame bedrijven op te richten : 70% van de personen die hun zaak hebben opgestart met de hulp van microStart is na 2 jaar nog steeds actief. Op alle gefinancierde personen, 82% van hen heeft werk (als zelfstandige of werknemer) op de datum van de bevraging.

ONDERNEMERS DIE WERKGELEGENHEID CREËREN

De oprichting van een bedrijf ondersteunen creëert ook banen, in de eerste plaats door het zelfstandig ondernemerschap van de ondernemer en vervolgens door de werkgelegenheid van de in dienst genomen werknemers: elke persoon gefinancierd door microStart heeft 1,2 jobs gecreëerd of behouden (inclusief de job van de gefinancierde persoon). 17% van de actieve ondernemers was in staat om ten minste één betaalde baan (naast hun eigen baan) te creëren en 27% van hen is alsnog van plan om in de komende 12 maanden minstens één persoon aan te werven.
 

EEN IMPACTVOLLE INVESTERING VOOR DE MAATSCHAPPIJ

€1 die wordt geïnvesteerd in microkrediet met begeleiding van microStart brengt na 2 jaar € 2,53 op aan de maatschappij. De kosten van de actie van microStart, die microkredieten met begeleiding aanbiedt, mobiliseert veel publieke en private financiering, waardoor microStart ondernemers kan financieren en ondersteunen bij de oprichting en duurzame ontwikkeling van hun bedrijf. Deze investering brengt vanaf het tweede jaar positieve economische voordelen voor de maatschappij op dankzij de belastingen en sociale bijdragen die wor- den gegenereerd door de inkomsten uit hun activiteiten en de vermeden kosten die worden veroorzaakt door de besparing op de sociale uitkeringen waarvan bepaalde ondernemers genoten vóór de steun van microStart.
 

 

Deze resultaten bevestigen onze wens om steeds meer initiatiefnemers van projecten en ondernemers een kans te geven, en hun verlangen om te ondernemen te ondersteunen. We hebben de ambitie om onze strijd verderoort te zetten om iedereen toegang te geven tot financiering en tot het ondernemerschap, en onze impact in België te zo mogelijk te vertienvoudigen.

Dirk Dewitte, CEO van microStart

 

microStart ondersteunen om ondernemers in heel België te financieren en begeleiden, dat betekent een concrete bijdrage leveren aan de sociale cohesie, de creatie van waarde, maar ook aan alle mannen en vrouwen met een project de mogelijkheid geven om hun dromen te realiseren.

Daniel Thielemans & Olivier Brissaud, Voorzitters van microStart

 

Ondernemers aan het woord

Françoise, medische pedicure in Seraing  


“Na mijn ontslag besloot ik voor mezelf te beginnen als me - disch pedicure. Ik ontdekte toen microStart en schreef me in voor de voorbereidingscursus voor het examen bedrijfs - beheer: vijf dagen training die erg nuttig waren en waar - mee ik voor mijn examen kon slagen. Ik kon mijn activiteiten starten in juli 2020 met behoud van mijn recht op een werk - loosheidsuitkering dankzij de maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’. microStart financierde de aankoop van mijn voertuig voor mijn verplaatsingen en adviseerde me over mijn zaak. Ik ontwikkelde een eerste klantenbestand en mijn zaak evolueerde snel. Ik heb altijd als werknemer gewerkt en had niet de droom om ondernemer te worden. Maar van - daag is het wel als een droom die uitkomt. Ik vind het leuk om mijn tijd zelf in te delen en mijn eigen baas te zijn. Hoe - wel het ondernemersavontuur veel meer uren werk met zich meebrengt, haal ik er een heel andere voldoening uit.“

Terug naar het begin van de pagina