Naar inhoud

microStart, gecertificeerd volgens de Europese gedragscode voor de toekenning van microkredieten

13 juli 2021

Op 3 juni heeft microStart opnieuw het certificaat ontvangen dat het voldoet aan de Europese gedragscode voor de toekenning van microkredieten. Om de vier jaar wordt microStart aan een audit onderworpen om dit certificaat te behalen.

Dit keurmerk erkent de kwaliteit van het beheer en de governance die in onze microkredietinstelling worden toegepast.

Deze code, die door de Europese Commissie is ontwikkeld, beoogt door middel van aanbevelingen en normen de beste werkmethoden in de microkredietsector te bevorderen. Het heeft de vorm van een gids voor kredietverstrekkers, geschreven vanuit het perspectief van consumenten, beleggers en toezichthouders. Voor cliënten is het een instrument om ervoor te zorgen dat zij op een ethische en eerlijke manier worden behandeld.


De code bevat meer dan 170 clausules, en om gecertificeerd te worden moet aan meer dan 80% (en 100% van de prioritaire clausules) worden voldaan. De Commissie beslist over de certificering na een audit door een onafhankelijke beoordelaar. microStart behaalde een score van 91%.

De naleving van deze code stelt microStart ook in staat te genieten van steun van de Europese Unie voor het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)Meer informatie over de code: https://www.mf-rating.com/products/european-code-of-good-conduct/

 

Terug naar het begin van de pagina