Naar inhoud

microStart onthult een ongeziene enquête om de impact van de Covid-19-crisis op de Belgische micro-ondernemers te meten

5 mei 2020

Met de steun van Accenture onthult microStart de eerste studie over de impact van de Covid-19-crisis, die specifiek betrekking heeft op micro-ondernemers, die meer dan 80% van de in België actieve bedrijven vertegenwoordigen. 69% van hen zegt zich grote zorgen te maken over de toekomst en hun vermogen om hun activiteit voort te zetten.  Om micro-ondernemers te ondersteunen, zet microStart een ambitieus ondersteuningsplan in en pleit zij bij de overheden voor een inclusief herstel.

Om de Belgische micro-ondernemers zo goed mogelijk te helpen, heeft microStart een enquête gehouden om de impact van de Covid-19-crisis bij 349 van hen te meten. Dit onderzoek heeft het mogelijk gemaakt hun specifieke behoeften aan te pakken om de aangeboden diensten en producten aan te passen, maar ook om te proberen de regeringen bewust te maken van het belang van het behoud van de ingevoerde steunmaatregelen en deze toegankelijk te maken voor een groter aantal mensen. 

Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de respondenten zeer of uiterst bezorgd is over het voortbestaan van hun activiteit in de komende 6 weken. 66% van de activiteiten moest namelijk volledig worden stopgezet vanwege de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen van de overheid. En slechts 5% van hen heeft zich ondanks de crisis kunnen aanpassen en heropenen. Wat hun omzet betreft, noteerde 70% van de respondenten een daling van meer dan 50% in de laatste 4 weken.

Naar aanleiding van dit onderzoek en om te voorkomen dat een aanzienlijk aantal micro-ondernemingen failliet gaat, doet microStart een reeks voorstellen voor ambitieuze steun- en herstelmaatregelen die door de regeringen moeten worden genomen. Tegelijkertijd heeft microStart een driestappenherstelplan (+ link) ontwikkeld om de micro-ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de crisis en zich voor te bereiden op het herstel. Om hen te helpen deze economische en sociale uitdaging aan te gaan, roept microStart op tot solidariteit met de regeringen en haar partners om samen met BNP Paribs Fortis, Funds For Good, Degroof Petercam en de Bernheim Foundation dit plan te financieren, waarvoor naar schatting 2.265.000 euro aan ereloonkredieten nodig is. 

>> Ontdek hier de volledige microStart-enquête <<

>> Ontdek hier het volledige gamma van de voorstellen van microStart voor een inclusief herstel (belangenbehartiging) <<

>> Ontdek hier ons persbericht over ons herstelplan <<

Terug naar het begin van de pagina