Naar inhoud

Hoe onderneem ik in België met een buitenlandse nationaliteit?

Leestijd: 5 minuten — Geactualiseerd op 16 januari 2023

Read this page in English

In het kort

Het is mogelijk om te ondernemen in België als persoon met een buitenlandse nationaliteit. Als dat voor mij van toepassing is, is het belangrijk te weten waar ik kan aankloppen om juiste informatie te krijgen.

microStart kan mij begeleiden en mijn project financieren en/of mij doorverwijzen naar andere relevante organisaties, afhankelijk van mijn situatie en mijn noden.

Onder welke voorwaarden kan ik ondernemen?

Om als zelfstandige te starten in België (als eenmanszaak of als vennootschap), moet ik:

 1. Een beroepskaart hebben. Deze kaart is verplicht, behalve als:
  • ik de Belgische nationaliteit heb.
  • ik onderdaan ben van een land van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
  • ik getrouwd ben met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte en samenwoon met deze persoon.
  • ik een geldige verblijfskaart heb van onbepaalde duur.
  • ik erkend ben als vluchteling in België.
  • ik beantwoord aan de voorwaarden voor andere uitzonderingen in Vlaanderen, Brussel of Wallonië.
 2. De regelgeving respecteren die van toepassing is op elke persoon die als zelfstandige wil starten in België.

Hoe vraag ik een beroepskaart aan?

Afhankelijk van mijn persoonlijke situatie zijn er twee mogelijkheden:

 1. Ik ben nog in het buitenland. In dat geval ga ik naar de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar ik verblijf.
 2. Ik ben al in België met een geldige verblijfskaart. In dat geval ga ik naar een ondernemingsloket die mijn aanvraag kan indienen. Ik zoek op voorhand de informatie op over de voorwaarden, de tarieven en de documenten die ik moet voorzien, afhankelijk van waar de hoofdzetel van mijn zaak zal geregistreerd worden (Vlaanderen, Brussel of Wallonië).

Wat zijn de voorwaarden om een beroepskaart te krijgen?

Om een aanvraag voor een beroepskaart in te dienen, moet ik:

 • een ondernemingsloket kiezen (of naar de Belgische diplomatieke/consulaire post gaan in het buitenland).
 • alle nodige documenten voorzien.
 • een bedrag van € 140 voorzien voor de aanvraag. Eens ik de kaart krijg, zal ik ook € 90 per geldigheidsjaar moeten betalen.

Eens ik de aanvraag doe zal er een uitgebreid onderzoek gedaan worden op basis van mijn verblijfsvergunning, het al dan niet respecteren van de wettelijke verplichtingen en de meerwaarde van mijn zaak.

Alle details over de aanvraagprocedure en beslissingscriteria vind ik op de relevante websites van Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Verschillende beslissingen kunnen worden genomen omtrent de beroepskaart:

 • Niet ontvankelijk: ik voldoe niet aan de vooropgestelde voorwaarden.
 • Geweigerd: ik beantwoord niet aan de beslissingscriteria, ik kan beroep aantekenen en dus tegen de beslissing ingaan als ik dat wens.
 • Goedgekeurd: mijn ondernemingsloket bezorgt mij mijn beroepskaart met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar (of indien van toepassing de diplomatieke/consulaire post in het land waar ik verblijf - in dat geval moet ik nadien een visumaanvraag doen om België binnen te komen).

Mijn administratie is in orde, wie kan me helpen bij het starten van mijn zaak?

 • In Vlaanderen kunnen organisaties zoals Starterslabo, Stebo of VLAIO me begeleiden. Samen met microStart, en in partnerschap met de VDAB, werken deze partners samen in het project Jumpstarters, een project dat werkzoekenden met een buitenlandse nationaliteit ondersteunt om een zaak te starten.
 • De lokale economieloketten (LEL) in Brussel of de begeleidende structuren bij het starten van een zaak (SAACE) in Wallonië zijn organisaties die starters gratis begeleiden bij de stappen om een zaak op te starten.
 • Een ondernemingsloket zoals Partena Professional of Securex kan me helpen en adviseren bij de verplichte administratieve stappen om mijn zaak te starten.
 • Mijn boekhouder is een referentiepersoon voor elke stap die ik neem bij het opstarten van mijn zaak. Hij of zij zal me kunnen adviseren in geval van twijfel of nood.

Hoe financier ik mijn zaak en zoek ik ondersteuning?

 • microStart financiert en begeleidt (gratis) personen die geen toegang hebben tot bankkredieten, voor en na de opstart van hun zaak (infosessies, vormingen of individuele coaching).
 • microStart biedt professionele microkredieten aan tot € 25 000 en leningen zonder intrest voor wie dat (om culturele, religieuze of ethische redenen) zou wensen.
 • Afhankelijk van mijn situatie en mijn noden kan microStart me doorverwijzen naar andere relevante organisaties.

Ik heb nog geen bankrekening, wat moet ik doen?

 • Als ik een vennootschap start moet ik verplicht een professionele bankrekening openen, zodat mijn persoonlijke rekeningen en mijn professionele rekeningen gescheiden blijven. Als ik een eenmanszaak start is dit aanbevolen maar niet verplicht.
 • Om makkelijk een zichtrekening te openen biedt Moneytrans de Smile rekening aan. Ik kan deze rekening online of in een agentschap openen en heb enkel mijn identiteitskaart (of een verblijfsvergunning die minimaal 1 jaar geldig is) nodig en een bewijs van het adres waar ik woon.

Ik wil een gelijkwaardigheid van mijn diploma, wat moet ik doen?

 • Ik kan een gelijkwaardigheid van mijn diploma krijgen die ik in mijn land van herkomst heb behaald, ofwel omdat het nodig is voor mijn administratieve stappen ofwel gewoonweg omdat ik dat wens. Ik kan informatie vinden over de procedures die moeten gevolgd worden op de websites van Vlaanderen, Brussel of Wallonië.
 • Een gelijkwaardigheid van diploma kan handig zijn om mijn bedrijfsbeheer of mijn beroepsbekwaamheid te bewijzen (een administratieve verplichting indien ik mijn zaak opstart in Brussel of Wallonië).

Ik wil meer informatie over mijn sociale zekerheidsrechten als buitenlandse zelfstandige, wat moet ik doen?

 • Mijn sociale zekerheid is afhankelijk van mijn situatie, ik raadpleeg best de website van de Belgische overheid. Voor algemene informatie over mijn rechten als zelfstandige kan ik ook de infofiche van microStart raadplegen.

Ik start als zelfstandige in België maar ik beheers de woordenschat van de sector waarin ik mijn zaak start nog niet goed, wat moet ik doen?

 • Ik kan de applicatie FACT (First Aid Communication Tool) downloaden die me op een audiovisuele manier helpt om woorden te vertalen die ik nodig heb in mijn sector. De applicatie is beschikbaar en vertaald in het Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Dari, Pashto, Pools, Romeens, Spaans en Somali.
Terug naar het begin van de pagina